ПРОГРАМИ

ЛЯТНА ПРОГРАМА

В края на всяка учебна година Регионален център-София-град по традиция организира „ЛЯТНА ПРОГРАМА за деца и ученици със специални образователни потребности“

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Комплексна програма по Сензорна интеграция и ерготерапия

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град разполага със съвременно оборудвана зала за сензорна интеграция и ерготерапия. Сензорната интеграция е неврологичен

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Програма по Трудотерапия

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование разполага с модерно оборудвана зала за трудо- и арт терапия.  Трудотерапията, съчетана с разнообразни творчески дейности

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »