ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПО СИЛАТА НА ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, РЦПППО-СОФИЯ-ГРАД ПУБЛИКУВА В ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП, ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ