Програма по Трудотерапия

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование разполага с модерно оборудвана зала за трудо- и арт терапия. 

Трудотерапията, съчетана с разнообразни творчески дейности е процес, при който детето има възможност да изследва, разкрие и прояви своя потенциал. Трупайки опит и познания при възприемането, анализирането и възпроизвеждането на собствените си преживявания ,  то постепенно осъзнава своя потенциал. 

Терапевтичната програма предоставя широк спектър от възможности, които позволяват всеки участник да преживее и изследва различни опитности, носещи удовлетворение и радост от извършеното.

Целта на трудотерапията е  да подпомага детето при неговата социализация и интеграция. Увеличавайки постепенно увереността му в собствените възможности и самостоятелно справяне с различни задачи. 

Арт и трудотерапевтичната сесия е различна от уроците в училище. Докато в училище фокусът е върху преподаване и изучаване на различни техники, то тук се позволява на детето да изрази своя опит, собственото виждане, собственото възприятие на заобикалящия го свят, да даде воля на въображението си, преживяванията и чувствата си.

Не е необходимо детето да притежава артистични или творчески заложби, за да се включи в трудо- и арт терапевтични дейности. Опитът показва, че самото участие може значително да допринесе за подобряване на състоянието, особено при  хора с ментални, интелектуални и сензорно-преработвателни затруднения.

Терапевтът може да използва разнообразни техники като рисуване, оцветяване, скулптуриране, колаж, музика и много други. Детето бива окуражавано да прояви собственото си виждане и да изрази себе си, вътрешния си свят.

Целта на трудотерапевпичните  и арт терапията е да използва творческия процес, за да помогне на детето да изследва себе си и по този начин да намери нови начини да развие нови умения за справяне в социума. 

Трудо и арт терапевтичната интеракция имат за цел да подпомогнат детето да опознае себе си, да подобри когнитивните и сензорно-моторните функции и да го подкрепят да води по-осъзнат и самостоятелен живот.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини