Програма по Трудотерапия

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование разполага с модерно оборудвана зала за трудо- и арт терапия. 

Трудотерапията, съчетана с разнообразни творчески дейности е процес, при който детето има възможност да изследва, разкрие и прояви своя потенциал. Трупайки опит и познания при възприемането, анализирането и възпроизвеждането на собствените си преживявания ,  то постепенно осъзнава своя потенциал. 

Терапевтичната програма предоставя широк спектър от възможности, които позволяват всеки участник да преживее и изследва различни опитности, носещи удовлетворение и радост от извършеното.

Целта на трудотерапията е  да подпомага детето при неговата социализация и интеграция. Увеличавайки постепенно увереността му в собствените възможности и самостоятелно справяне с различни задачи. 

Арт и трудотерапевтичната сесия е различна от уроците в училище. Докато в училище фокусът е върху преподаване и изучаване на различни техники, то тук се позволява на детето да изрази своя опит, собственото виждане, собственото възприятие на заобикалящия го свят, да даде воля на въображението си, преживяванията и чувствата си.

Не е необходимо детето да притежава артистични или творчески заложби, за да се включи в трудо- и арт терапевтични дейности. Опитът показва, че самото участие може значително да допринесе за подобряване на състоянието, особено при  хора с ментални, интелектуални и сензорно-преработвателни затруднения.

Терапевтът може да използва разнообразни техники като рисуване, оцветяване, скулптуриране, колаж, музика и много други. Детето бива окуражавано да прояви собственото си виждане и да изрази себе си, вътрешния си свят.

Целта на трудотерапевпичните  и арт терапията е да използва творческия процес, за да помогне на детето да изследва себе си и по този начин да намери нови начини да развие нови умения за справяне в социума. 

Трудо и арт терапевтичната интеракция имат за цел да подпомогнат детето да опознае себе си, да подобри когнитивните и сензорно-моторните функции и да го подкрепят да води по-осъзнат и самостоятелен живот.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

Първа транснационана среща по проект „Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование на ученици със СОП

На 28 и 29-ти октомври се провежда първа транснационана среща по проект„Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование на ученици със СОП/Project ID 2019-1-PT01-KA201-060762/, финансиран

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »