Обучения на тема „Ефективно взаимодействие между членовете на Екипа за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ на деца и ученици със специални образователни потребности в училищата и в детските градини“

На 09 и 10.03.2023г., в изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 г. на РУО – София-град и РЦПППО – София-град се проведоха обучения на тема „Ефективно взаимодействие между членовете на Екипа за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ на деца и ученици със специални образователни потребности в училищата и в детските градини“
Обучители от Регионален център-София -град за училищата бяха Величка Иванова и Силвия Аргирова, а за детските градини Марина Арнаутска и Цветомира Ангелова.

Обученията се проведоха в сътрудничество със старши експертите по приобщаващо образование, г-жа Анелия Апостолова и г-жа Силвия Пеева от РУО-София-град .
Участници в двата дни бяха 150 членове на ЕПЛР – директори, психолози, логопеди, ресурсни учители и други педагогически специалисти.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Oбществена дискусия на тема: „Подготовка на педагогическите специалисти в ранното детско развитие и приобщаващото образование“

На 15.02.2024 г. се проведе обществена дискусия на тема „Подготовка на педагогическите специалисти в ранното детско развитие и приобщаващото образование“, организирана от Факултета по науки за

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Специалисти на Регионален център-София-град участваха в обучение за прилагане на Скрининг-тест при деца от 3-3.6години

Специалисти на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София град участваха в двудневно обучение на тема: „Прилагане на скрининг тест при деца от

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »