Oбучение за новоназначени специалисти в РЦПППО – София-град

На 01-02 март 2022 година се проведе обучение за новоназначени специалисти в РЦПППО – София-град.

Таня Лесева – главен ресурсен учител, Марина Жеркова-Арнаутска – старши ресурсен учител и член на регионален екип за подкрепа за личностното развитие, Елена Найденова – психолог към РЕПЛР, Лилия Кисьова – координатор на сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ и заместник-директори по учебна дейност в Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование – София-град представиха пред присъстващите нормативната уредба в сферата на приобщаващото образование, процедурите по предоставяне на допълнителна подкрепа и изискванията за попълване на задължителната документация.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Възобновена е телефонната линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители

Възобновява се работата на телефонните линии за психологическа подкрепа на Министерството на образованието и науката в сътрудничество с РЦПППО-София-град. Организацията за предоставяне на психологическа подкрепа

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2021/2022 година

РЦПППO-София-град започна прием на заявки за осигуряване на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »