Oбучение за новоназначени специалисти в РЦПППО – София-град

На 01-02 март 2022 година се проведе обучение за новоназначени специалисти в РЦПППО – София-град.

Таня Лесева – главен ресурсен учител, Марина Жеркова-Арнаутска – старши ресурсен учител и член на регионален екип за подкрепа за личностното развитие, Елена Найденова – психолог към РЕПЛР, Лилия Кисьова – координатор на сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ и заместник-директори по учебна дейност в Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование – София-град представиха пред присъстващите нормативната уредба в сферата на приобщаващото образование, процедурите по предоставяне на допълнителна подкрепа и изискванията за попълване на задължителната документация.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

“Животински свят” в Лятната програма на Регионален център-София-град

Четвъртата седмица от Лятната програма на РЦПППО-София град е на тема “Животински свят”! В първия ден децата и специалистите заедно изработиха апликации, рисунки и други разнообразните

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »