Oбучение за новоназначени специалисти в РЦПППО – София-град

На 01-02 март 2022 година се проведе обучение за новоназначени специалисти в РЦПППО – София-град.

Таня Лесева – главен ресурсен учител, Марина Жеркова-Арнаутска – старши ресурсен учител и член на регионален екип за подкрепа за личностното развитие, Елена Найденова – психолог към РЕПЛР, Лилия Кисьова – координатор на сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ и заместник-директори по учебна дейност в Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование – София-град представиха пред присъстващите нормативната уредба в сферата на приобщаващото образование, процедурите по предоставяне на допълнителна подкрепа и изискванията за попълване на задължителната документация.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

“Морето е тук” на финала на Лятната програма на Регионален център-София-град

Завърши Лятната програма на РЦПППО-София-град с любимата на всички тема “Морето е тук”. Дейностите, които осъществихме с децата през целия период на програмата бяха свързани

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Калоян Дамянов участва в Национална конференция на тема: “Споделяне на успешни практики в областта на приобщаващото образование и обучение по време на пандемия”

Участие в Национална конференция на тема: “Споделяне на успешни практики в областта на приобщаващото образование и обучение по време на пандемия” в Центъра за развитие

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »