Oбучение за новоназначени специалисти в РЦПППО – София-град

На 01-02 март 2022 година се проведе обучение за новоназначени специалисти в РЦПППО – София-град.

Таня Лесева – главен ресурсен учител, Марина Жеркова-Арнаутска – старши ресурсен учител и член на регионален екип за подкрепа за личностното развитие, Елена Найденова – психолог към РЕПЛР, Лилия Кисьова – координатор на сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ и заместник-директори по учебна дейност в Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование – София-град представиха пред присъстващите нормативната уредба в сферата на приобщаващото образование, процедурите по предоставяне на допълнителна подкрепа и изискванията за попълване на задължителната документация.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

Интервю на Калоян Дамянов – директор на РЦПППО – София-град в интервю за проблемите на децата със специални образователни потребности по време на пандемията

Калоян Дамянов в интервю по БСТВ – за проблемите на децата със специални образователни потребности по време на пандемията. по време на пандемията – интервю

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »