Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование в гр. Бургас

В периода 17-19.11.2023 г. в гр. Бургас се провежда Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование. 

Организатор на събитието е Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град в партньорство с Филиал Бургас – Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

В програмата участват представители от всички 28 административни области в страната – специалисти от регионалните центрове, преподаватели от Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийски университет “Св. Климент Охридски”, експерти от РУО-Бургас и специалисти от ЕПЛР от няколко бургаски училища.
Приветствени слова при откриването отправи г-жа Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерство на образованието и науката.

Калоян Дамянов – директор на РЦПППО-София-град представи концепцията за функционална оценка на специалните образователни потребности. 

В рамките на конференцията останалите участници ще споделят идеи, практически опит и особености при прилагането на функционално оценяване на специалните образователни потребности на  основата ICF-CY в различните области. 

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Калоян Дамянов взе участие в обществена дискусия „Приобщаващо образование- проблеми и решения“

Директорът на РЦПППО-София-град г-н Калоян Дамянов взе участие в обществена дискусия „Приобщаващо образование- проблеми и решения“, която се провежда в рамките на националната кампания на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »