Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование в гр. Бургас

В периода 17-19.11.2023 г. в гр. Бургас се провежда Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование. 

Организатор на събитието е Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град в партньорство с Филиал Бургас – Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

В програмата участват представители от всички 28 административни области в страната – специалисти от регионалните центрове, преподаватели от Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийски университет “Св. Климент Охридски”, експерти от РУО-Бургас и специалисти от ЕПЛР от няколко бургаски училища.
Приветствени слова при откриването отправи г-жа Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерство на образованието и науката.

Калоян Дамянов – директор на РЦПППО-София-град представи концепцията за функционална оценка на специалните образователни потребности. 

В рамките на конференцията останалите участници ще споделят идеи, практически опит и особености при прилагането на функционално оценяване на специалните образователни потребности на  основата ICF-CY в различните области. 

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Дистанционна работа на РЦПППО

ПОРАДИ ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА, OT 01.04.2020 Г. РЦПППО–СОФИЯ–ГРАД ПРЕМИНАВА НА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА. АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ, МОЛЯ ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛ. 0877183129 ВЪВ ВРЪЗКА С ОЦЕНКИ

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »