Оценка на потребностите в електронна среда от разстояние

Поради удължаване на противоепидемичните мерки в страната и във връзка с чл. 199 от Наредбата за приобщаващото образование, до 21.12.2020 г. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ ще извършва оценка на образователните потребности на деца и ученици със специални потребности от разстояние в електронна среда както следва:

ЗАЯВЛЕНИЕ от Директорите – формуляр

  1. Изтегля се образец на заявлението за оценка на потребностите на дете/деца или ученик/ученици;
  2. Заявлението се попълва с коректни данни за обратна връзка се добавят посочените приложения; (вкл. и на родител)
  3. В РЦПППО се изпраща чрез Системата за електронно връчване на документи или с куриер на адреса на РЦПППО-София-град (гр. София, жк. Слатина, ул. „Владово“ №1).
  4. След обработване на документите, координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ включва оценката на детето в график на мобилната група;
  5. Изпраща се линк с насрочена дата и час за извършване на оценка от разстояние чрез Google Meet 

Важно* За изършването на оценка от разстояние в електронна среда е необходимо наличието на устройство с микрофон и камера.

ЗАЯВЛЕНИЕ от Родител – формуляр

  1. Заявленията за оценка се попълват коректно от родител/настойник – задължително да се запишат телефон и e-mail за обратна връзка;
  2. Изпращат се по куриер на адреса на РЦПППО-София-град (гр. София, жк. Слатина, ул. „Владово“ №1);
  3. След обработване на документите, координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ включва оценката на детето в график на мобилната група;
  4. Изпраща се линк с насрочена дата и час за извършване на оценка от разстояние чрез Google Meet.

Важно* За изършването на оценка от разстояние в електронна среда е необходимо наличието на устройство с микрофон и камера.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

С обич и грижа към природата премина третата седмица от Лятната програма на Регионален център- София-град

Третата седмица от Лятната програма на Регионален център-София-град беше „Аз обичам природата“. Ресурсните специалисти, заедно с децата, участваха в най-разнообразни инициативи, свързани с опазването на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Подаване на данни за специалисти в ЕПЛР и за информация за деца и ученици със СОП

ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СОП И СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА СТОЛИЧНИТЕ

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »