Оценка на потребностите в електронна среда от разстояние

Поради удължаване на противоепидемичните мерки в страната и във връзка с чл. 199 от Наредбата за приобщаващото образование, до 21.12.2020 г. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ ще извършва оценка на образователните потребности на деца и ученици със специални потребности от разстояние в електронна среда както следва:

ЗАЯВЛЕНИЕ от Директорите – формуляр

  1. Изтегля се образец на заявлението за оценка на потребностите на дете/деца или ученик/ученици;
  2. Заявлението се попълва с коректни данни за обратна връзка се добавят посочените приложения; (вкл. и на родител)
  3. В РЦПППО се изпраща чрез Системата за електронно връчване на документи или с куриер на адреса на РЦПППО-София-град (гр. София, жк. Слатина, ул. „Владово“ №1).
  4. След обработване на документите, координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ включва оценката на детето в график на мобилната група;
  5. Изпраща се линк с насрочена дата и час за извършване на оценка от разстояние чрез Google Meet 

Важно* За изършването на оценка от разстояние в електронна среда е необходимо наличието на устройство с микрофон и камера.

ЗАЯВЛЕНИЕ от Родител – формуляр

  1. Заявленията за оценка се попълват коректно от родител/настойник – задължително да се запишат телефон и e-mail за обратна връзка;
  2. Изпращат се по куриер на адреса на РЦПППО-София-град (гр. София, жк. Слатина, ул. „Владово“ №1);
  3. След обработване на документите, координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ включва оценката на детето в график на мобилната група;
  4. Изпраща се линк с насрочена дата и час за извършване на оценка от разстояние чрез Google Meet.

Важно* За изършването на оценка от разстояние в електронна среда е необходимо наличието на устройство с микрофон и камера.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Калоян Дамянов посети откриването на новата сензорна зала в РЦПППО-Враца

Директорът на Регионален център-София-град се включи в откриването на нова сензорна зала в Регионален център – Враца. На събитието, организирано от Галина Статкова – директор

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Участници от РЦПППО-София-град се включиха в Регионалната конференция на Регионален център-Пазарджик

На 9 и10 май 2022 г., представители на Регионален център-София-град участваха в Регионалната конференция „15 години приобщаващо образование в област Пазарджик“.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »