ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Поради удължаване на противоепидемичните мерки в страната и във връзка с чл. 199 от Наредбата за приобщаващото образование, до 21.12.2020 г. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ ще извършва оценка на образователните потребности на деца и ученици със специални потребности от разстояние в електронна среда както следва:

ЗАЯВЛЕНИЕ от Директорите – формуляр

  1. Изтегля се образец на заявлението за оценка на потребностите на дете/деца или ученик/ученици;
  2. Заявлението се попълва с коректни данни за обратна връзка се добавят посочените приложения; (вкл. и на родител)
  3. В РЦПППО се изпраща чрез Системата за електронно връчване на документи или с куриер на адреса на РЦПППО-София-град (гр. София, жк. Слатина, ул. „Владово“ №1).
  4. След обработване на документите, координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ включва оценката на детето в график на мобилната група;
  5. Изпраща се линк с насрочена дата и час за извършване на оценка от разстояние чрез Google Meet 

Важно* За изършването на оценка от разстояние в електронна среда е необходимо наличието на устройство с микрофон и камера.

ЗАЯВЛЕНИЕ от Родител – формуляр

  1. Заявленията за оценка се попълват коректно от родител/настойник – задължително да се запишат телефон и e-mail за обратна връзка;
  2. Изпращат се по куриер на адреса на РЦПППО-София-град (гр. София, жк. Слатина, ул. „Владово“ №1);
  3. След обработване на документите, координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ включва оценката на детето в график на мобилната група;
  4. Изпраща се линк с насрочена дата и час за извършване на оценка от разстояние чрез Google Meet.

Важно* За изършването на оценка от разстояние в електронна среда е необходимо наличието на устройство с микрофон и камера.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

ДИСТАНЦИОННА РАБОТА НА РЦПППО

ПОРАДИ ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА, OT 01.04.2020 Г. РЦПППО–СОФИЯ–ГРАД ПРЕМИНАВА НА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА. АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ, МОЛЯ ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛ. 0877183129 ВЪВ ВРЪЗКА С ОЦЕНКИ

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »