Оценка на потребностите в електронна среда от разстояние

Поради удължаване на противоепидемичните мерки в страната и във връзка с чл. 199 от Наредбата за приобщаващото образование, до 21.12.2020 г. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ ще извършва оценка на образователните потребности на деца и ученици със специални потребности от разстояние в електронна среда както следва:

ЗАЯВЛЕНИЕ от Директорите – формуляр

  1. Изтегля се образец на заявлението за оценка на потребностите на дете/деца или ученик/ученици;
  2. Заявлението се попълва с коректни данни за обратна връзка се добавят посочените приложения; (вкл. и на родител)
  3. В РЦПППО се изпраща чрез Системата за електронно връчване на документи или с куриер на адреса на РЦПППО-София-град (гр. София, жк. Слатина, ул. „Владово“ №1).
  4. След обработване на документите, координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ включва оценката на детето в график на мобилната група;
  5. Изпраща се линк с насрочена дата и час за извършване на оценка от разстояние чрез Google Meet 

Важно* За изършването на оценка от разстояние в електронна среда е необходимо наличието на устройство с микрофон и камера.

ЗАЯВЛЕНИЕ от Родител – формуляр

  1. Заявленията за оценка се попълват коректно от родител/настойник – задължително да се запишат телефон и e-mail за обратна връзка;
  2. Изпращат се по куриер на адреса на РЦПППО-София-град (гр. София, жк. Слатина, ул. „Владово“ №1);
  3. След обработване на документите, координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ включва оценката на детето в график на мобилната група;
  4. Изпраща се линк с насрочена дата и час за извършване на оценка от разстояние чрез Google Meet.

Важно* За изършването на оценка от разстояние в електронна среда е необходимо наличието на устройство с микрофон и камера.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

КАЛОЯН ДАМЯНОВ ПРЕДСТАВИ ПОМОЩНИКЪТ НА УЧИТЕЛЯ В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На 14.02 беше представено новото учебно помагало “Помощникът на учителя в приобщаващото образование” на д-р Калоян Дамянов, директор на Регионален център за приобщаващо образование-София-град и

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2021/2022 година

РЦПППO-София-град започна прием на заявки за осигуряване на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »