Европейската конференция на тема: „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“

На 07.02.2023 г. се провежда Европейска конференция на тема: „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“. Събитието е организирано от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град и Националната асоциация на ресурсните учители.

В приветствените слова, заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария Гайдарова подчерта необходимостта от подкрепата на психолог, логопед и ресурсен учител във всяко училище и детска градина за най-доброто за развитие на децата.

Директорът на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката г-жа Грета Ганчева сподели, че ресурсният учител е ключов в специалното образование и е „стожерът в екипа на образователната институция“ и неговата роля е водеща в образованието. В изказването си тя посочи, че не само децата със специални образователни потребности, а всички ученици трябва да се добре приети и училище. По думите й адаптацията на определени деца е много труден процес и затова се налага истински професионализъм. „Разчитаме на специалистите в регионалните центрове. Ние надскочихме другите страни и създадохме нови институции и модели“.

Д-р Калоян Дамянов, директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София-град и национален координатор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование представи темата „Нови перспективи в дейността на ресурсните учители“. В презентацията бяха представени и някои съвременни практически инструменти за ресурсни учители в условията на приобщаващо образование. В края на представянето си той посочи и необходимостта от динамично развитие на помагащите професии в условията на глобални кризи, които очевидно съпътстват съвременността.

Проф. Мира Цветкова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по време на Европейската конференция разгледа темата „Децата със сензорни и множество увреждания в приобщаващото образование“. Според нея Законът за жестовия език, който беше приет през 2020 г., е много важен и вече се прилага в класната стая.

Проф. Неда Балканска от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ засегна темата за Монтесори педагогиката в рамките на приобщаващото образование. Според нея старите методи не дават резултати, защото децата вече са много различни. Освен това трябва да се търсят работещи подходи не само за децата със специални образователни потребности, а за всички деца и ученици. По думите й методът Монтесори предлага много възможности, като обмяна на опит, емпатия и взаимопомощ.

Гл. ас. д-р Александър Кръстев от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ разгледа темата “Смисълът на приобщаващата интелигентност”. Той посочи, че приобщаващата интелигентност ни помага да се свържем с другите и да станем по-добри. Според него всички методи на обучение трябва да се променят и адаптират към времето, в което живеем.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Обучение за помощник на учители в столичните детски градини и училища 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учители в детските градини и в училищата, което ще

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Лятна програма на Регионален център-София-град 2022г. – „Спорт за всички“

Завърши първата седмица от лятната програма на РЦПППО – София-град на тема „Спорт за всички“. Децата, заедно със специалистите изпълняваха разнообразни двигателни задачи и упражнения,

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »