Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца

Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца

Бланка – Скрининг тест

Приложение 1 Социално развитие, запознанство

Приложение 2 Въпросник за родители

Приложение 3 Въпросник за учители

Приложение 4 Информирано съгласие

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини