Проведе се 5-тата международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация”

В дните от 24 до 26 ноември се проведе 5-тата международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация”

Конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването на допълваща и алтернативна комуникация от деца и възрастни със затруднения в комуникацията. Тази година темата на конференцията беше „ДАК отвъд системата за ДАК – оценка на нуждите, адаптиране, подкрепа и устойчиво използване“, поставяйки акцент върху важността на начините за оценка на нуждите, ролята на ранния достъп до адаптирана система за ДАК и устойчивото ѝ използване през целия живот.

„Опитът в България в областта на ДАК“ беше сесията, която е посветена на споделяне на успехите и проблемите при въвеждането и използването на ДАК в България. В нея взеха участие Калина Христова – ЗДУД в РЦПППО – София-град, която съвместно с екипа на Уницеф представи работата по втората фаза на проект „Глас за всяко дете“. 13 Регионални центъра в страната са включени, а Регионален център – София град координира дейностите по проекта.

Анна Динчева – сензорен терапевт в РЦПППО – София-град представи презентация на тема „ДАК през призмата на ICF“.

В нея засегна новите възможности, които дава картата за функционална оценка и плана за подкрепа, въведени от тази учебна година.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Европейска конференция за ресурсните учители и специалните потребности в приобщаващото образование

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град съвместно с Националната асоциация на ресурсните учители организират Европейска конференция на тема: „Ресурсните учители

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

ЛЯТНА ШКОЛА ПО УЧИЛИЩНО ПРИОБЩАВАНЕ

Специалисти от Регионален център-София-град участваха в Лятна школа по училищно приобщаване организирана от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) чрез своя Национален институт за образование

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Проф. Владимир Радулов представи “Педагогика на зрително затруднените”

На 07 юли, изявения български учен проф.Владимир Радулов представи новото издание на “Педагогика на зрително затруднените” в залата на Регионалния център за подкрепа на процеса

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »