Проведе се 5-тата международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация”

В дните от 24 до 26 ноември се проведе 5-тата международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация”

Конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването на допълваща и алтернативна комуникация от деца и възрастни със затруднения в комуникацията. Тази година темата на конференцията беше „ДАК отвъд системата за ДАК – оценка на нуждите, адаптиране, подкрепа и устойчиво използване“, поставяйки акцент върху важността на начините за оценка на нуждите, ролята на ранния достъп до адаптирана система за ДАК и устойчивото ѝ използване през целия живот.

„Опитът в България в областта на ДАК“ беше сесията, която е посветена на споделяне на успехите и проблемите при въвеждането и използването на ДАК в България. В нея взеха участие Калина Христова – ЗДУД в РЦПППО – София-град, която съвместно с екипа на Уницеф представи работата по втората фаза на проект „Глас за всяко дете“. 13 Регионални центъра в страната са включени, а Регионален център – София град координира дейностите по проекта.

Анна Динчева – сензорен терапевт в РЦПППО – София-град представи презентация на тема „ДАК през призмата на ICF“.

В нея засегна новите възможности, които дава картата за функционална оценка и плана за подкрепа, въведени от тази учебна година.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Възобновена е телефонната линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители

Възобновява се работата на телефонните линии за психологическа подкрепа на Министерството на образованието и науката в сътрудничество с РЦПППО-София-град. Организацията за предоставяне на психологическа подкрепа

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

От 18-22 септември отбелязваме международната седмица на глухите хора

За поредна година Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – София-град се включва в отбелязването на Международната седмица на Глухите хора.Една от целите

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Годишна конференция на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование

На 09-10 ноември 2022г. в София се провежда годишната конференция на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование. Събитието бе открито от проф. Сашо

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »