ЗАВЪРШИ ОБУЧЕНИЕТО НА ПОРЕДНАТА ГРУПА СПЕЦИАЛИСТИ ПО СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ

На 14 септември, 2016 година, завърши Обучението за сензорни ко-терапевти, което се проведе в Регионален център – София – град с водещ проф. Кристияне Куул – Садахарам от Австрия. Събитието е съвместна инициатива на НАРУ, Сдружение „Аутизъм днес“ и сдружение „Тацитус“ 

Общо 23-ма специалисти бяха обучени и сертифицирани да работят като ко-терапевти в сензорните зали в страната, а представителите от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София град бяха Татяна Танова-Пени – логопед, Мария Младенова – ресурсен учител и Димитър Николов – кинезитерапевт.

Тренингът протече в два модула – практически и теоритичен. Практическия модул се проведе в сензорната зала на РЦПППО – София – град, в Център „Тацитус“ и в Център „Съни кидс“. По време на практиката специалистите работиха с деца с аутизъм и техните родители. Обучението завърши с практически изпит, след който участниците получиха своите сертификати. 

По време на курса Кристияне Куул подчерта: „Мозъкът на аутистичните личности е с нарушена лимбична организация. Основното проявление е в нарушение на възможността да усещаш другите. Нервната система представлява баланс от функции на възбуда и релакс. „
„Децата с аутизъм са диспраксични и затова тичат постоянно без да могат да се съсредоточат. Понякога сензорната дисфункция при децата може да се стимулира от неговите родители, затова е важно да бъдат включени в програма за подкрепа и самите семейства.“
„В основата на приобщаването е как се чувства едно дете от реакциите на другите деца. В сензорната интеграция е залегнало разбирането, че е по-добре децата да общуват в среда с различни деца от колкото само с възрастни.“

Събитието бе закрито от Лиляна Минкова – Изпълнителен директор на Национална асоциация на ресурсните учители. 

При предишното си 4-месечно посещение в България, Кристияне Куул-Садахарам обучи и сертифицира 13 сензорни терапевта, благодарение на което отвориха врати първите зали за сензорна интеграция в регионалните центрове. В рамките на престоя си у нас проф. Куул проведе специална супервизия за тях.

На 14 септември в болница „Токуда“ проф.Садахарам изнесе лекция на тема „Представяне и практика на сензорно-интегративната терапия“. 
Събитието се осъществява с подкрепата на програма „Европа“ на Столична община и е съвместна инициатива на Сдружение „Аутизъм днес“, НАРУ и Сдружение „Тацитус“. 
В откриването се включи д-р Калоян Дамянов – Директор на РЦПППО – София-град и Съветник на Министъра на образованието и науката. Той заяви, че сензорно-интегративната терапия вече има своите корени в България и че новите ко-терапевти, чието обучение тече в момента, ще затвърдят успехите на този вид терапия у нас.  На лекцията присъстваха и над 80 ресурсни специалисти от РЦПППО – София-град.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

ОБУЧЕНИЕ ЗА СУПЕРВИЗОРИ

на 06.02.2019г.  в Регионален център – София град започна първия модул от обучението на супервизори за училищните екипи за подкрепа за личностното развитие и на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »