Обучения на тема: „Адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности“

На 04.02.2021 г. и на 10.02.2021 г., във връзка с изпълнение на плана за квалификация на педагогическите специалисти и годишния план на РУО–София-град за учебната 2020/2021г., бяха проведени две обучения на тема: „Адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности“. Първата група участници в обучението бяха начални учители, а втората група – педагогически специалисти от прогимназиален и гимназиален етап от общообразователните училища от област София-град.Обучението бе водено от специалисти на Регионален център София-град: д-р Лилия Кисьова – ресурсен учител и координатор на сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“, д-р Цветомира Ангелова – психолог и Марина Жеркова-Арнаутска – ресурсен учител в РЦПППО.Разяснени бяха групите специални образователни потребности и техните психо-емоционални особености в обучителния процес. На обучаемите бяха представени образователни платформи и ресурси, които могат да бъдат използвани свободно, с цел адаптиране на учебния материал. В последната част от обучението бяха представени модели за адаптиране и организация на учебното съдържание и основни правила при адаптирането на учебния материал при деца от различните групи специални образователни потребности.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Завърши Модул 1 от обучението за работа с ниско и високотехнологичните средства за ДАК

На 27-28.02.2021 г. специалисти от Регионален център-София-град преминаха Модул 1 от обучението за работа с ниско и високотехнологичните средства за ДАК. В първата част на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »