Обучения на тема: „Адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности“

На 04.02.2021 г. и на 10.02.2021 г., във връзка с изпълнение на плана за квалификация на педагогическите специалисти и годишния план на РУО–София-град за учебната 2020/2021г., бяха проведени две обучения на тема: „Адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности“. Първата група участници в обучението бяха начални учители, а втората група – педагогически специалисти от прогимназиален и гимназиален етап от общообразователните училища от област София-град.Обучението бе водено от специалисти на Регионален център София-град: д-р Лилия Кисьова – ресурсен учител и координатор на сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“, д-р Цветомира Ангелова – психолог и Марина Жеркова-Арнаутска – ресурсен учител в РЦПППО.Разяснени бяха групите специални образователни потребности и техните психо-емоционални особености в обучителния процес. На обучаемите бяха представени образователни платформи и ресурси, които могат да бъдат използвани свободно, с цел адаптиране на учебния материал. В последната част от обучението бяха представени модели за адаптиране и организация на учебното съдържание и основни правила при адаптирането на учебния материал при деца от различните групи специални образователни потребности.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

Калоян Дамянов участва в Национална конференция на тема: “Споделяне на успешни практики в областта на приобщаващото образование и обучение по време на пандемия”

Участие в Национална конференция на тема: “Споделяне на успешни практики в областта на приобщаващото образование и обучение по време на пандемия” в Центъра за развитие

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »