Статия с Калоян Дамянов в Националния седмичник за образование и наука „Аз-буки“

Всеки в нужда заслужава подкрепа

Брой 24, 2021 на Вестник „Аз-буки”

С над 5000 деца работят специалистите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София

МОН инициира и финансира за първи път Националната програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ за 2020 г.
Национално издателство „Аз-буки“ се включи в работата по подготовката на учебните помагала.
В няколко броя в. „Аз-буки“ представи училищата, чиито екипи разработиха 14-те учебни помагала по общообразователни предмети на чужд език.
В нова поредица представяме и колективите към регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и на центрове за специална образователна подкрепа, създали по Националната програма учебни помагала и методически ръководства за обучението на ученици със специални образователни потребности.
Изданията са достъпни онлайн на страницата на МОН, раздел „Приобщаващо образование“ – https://www.mon.bg/bg/100974.

Специално сапунено парти с много песни, фокуси и игри в навечерието на Празника на детето – 1 юни, зарадва децата от Комплексната програма по сензорна интеграция и ерготерапия
на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в София

Разработените от екип към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в София учебно помагало за първи гимназиален етап за ученици със специални образователни потребности и методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание са насочени основно към общообразователните учители. Те им осигуряват адаптирани уроци по различни теми по всички учебни предмети за VIII – X клас. И това позволява на педагозите по-успешно да организират работата си, когато в класа има ученик със специални образователни потребности.“ Това обяснява за „Аз-буки“ ръководителят на столичния център д-р Калоян Дамянов. Помагалата са разработени по Националната програма на МОН „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ за 2020 г.
„В нашия случай в колектива, разработил помагалото, влизат ресурсни учители от Центъра и преподаватели от столичните 23. СУ, 119. СУ и 140. СУ. Заедно те разработиха адаптираните уроци по всички учебни предмети“, уточнява Дамянов. Според събеседника ми Националната програма трябва да се насочи към развиване уменията на общообразователните учители и как те да организират преподаването в класната стая и физическата среда в нея, когато е необходимо да се работи с деца със специални образователни потребности.
„На територията на София-град има над 5000 ученици със специални образователни потребности, като това е динамична величина“, казва още Дамянов. За тяхното развитие в Регионалния център се грижат 124 квалифицирани специалисти – ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатори на слуха и говора, педагог на зрително затруднени деца, сензорен терапевт, ерготерапевт, кинезитерапевт, рехабилитатор и трудотерапевт. „Използваме базата на бивше специално училище, която сме ремонтирали. Имаме доста добри сензорни стаи. Като цяло, базата ни е достатъчна. Още повече, много голяма част от нашите специалисти работят в детските градини и в училищата“, уточнява събеседникът ми.
А как Центърът се справя с работата си в условията на пандемия? „Още през миналата година при първото превключване към обучение от разстояние в електронна среда разработихме методическо указание за всички ресурсни учители, психолози и логопеди как да организират своята дейност. Когато има възможност, се използват електронните платформи. А когато няма такава, се разработват индивидуални учебни материали и се изпращат на семействата, като с тях се комуникира през интернет. Всеки регионален център е направил и библиотека с ресурсите, които използва“, обяснява Дамянов.
От разстояние се извършва и оценка на образователните потребности на деца и ученици със специални потребности от Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие. През тези месеци работи и телефонна линия за психологически консултации и подкрепа вследствие разпространението на COVID-19. В онлайн среда се провеждат и много от непрекъснатите квалификационни курсове на специалисти от Регионалния център в София. Сред последните например са проведените вътрешни обучения на тема проектно базирано обучение и STEAM обучение и приобщаващо образование.
Наскоро с промени в Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове се предвиди Центърът в София да изпълнява функции и дейности на национално ниво, свързани с координирането, консултирането и методическото подпомагане на регионалните центрове в страната, както и с допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. А директорът на РЦПППО – София, да осъществява мониторинг на национално ниво. Столичният център ще поддържа и информация за броя на педагогическите специалисти, които осъществяват допълнителна подкрепа, и ще планира квалификационната дейност по отношение на тях. „На практика, и досега нашият център, който е най-големият, е изпълнявал такива координиращи функции. Работим и с основните неправителствени организации в сектора. Първи прокарахме и проекта за функционално оценяване на децата със специални образователни потребности. Партнираме и с УНИЦЕФ. И по-скоро този правилник регулира формално онова, което така или иначе изпълняваме“, коментира Дамянов.
Добавя, че Центърът в София освен работата си по подкрепа и оценка на децата оказва и методическа подкрепа на учители от цялата страна, както и на колеги от регионалните центрове, от центровете за специална образователна подкрепа и на училищните екипи за подкрепа за личностно развитие и на екипите в детските градини на територията на Столична община. „Почти всекидневно даваме препоръки по всевъзможни случаи. Центърът организира и обучения на учители. Имаме план за квалификационна дейност, разработен съвместно със Софийския университет, и специална програма за обучения“, коментира директорът на РЦПППО – София. Центърът провежда и подготовка на помощници на учителя.
В края на април тази година приключва първият етап от изграждането на обучителна интерактивна онлайн платформа в подкрепа на деца с увреждания и специални образователни потребности „Подкрепи ме“ – съвместна разработка на УНИЦЕФ, МОН и РЦПППО – София. Целта е да помогне на децата с увреждания и специални потребности да учат, а на учителите и родителите – да открият ценна информация, адаптирана към техните нужди. През първия етап са осъществени срещи и предварителни тестове с ресурсни учители, други специалисти и родители, за да се провери как се ориентират във функционалностите на Платформата, от каква информация и подкрепа имат нужда.
„Подкрепи ме“ ще предоставя видеообучителни материали за деца със специални образователни потребности, разработени от специалисти и учители. Ще са достъпни и инструменти за обучение на специалисти и родители под формата на практически наръчници, онлайн семинари, дискусии и консултации. Ресурсите са структурирани в два раздела – образователни и терапевтични. Те са безплатни, като част от тях ще бъдат публично достъпни, а за други ще се изисква подаване на заявка от родителя. Регионалният център в София ще администрира Платформата и ще отговаря за създаването и структурирането на нови видеа. Идентифициран е ключов екип от специалисти, които да предоставят методическа помощ за специалисти, учители и родители. Очаква се втората фаза на изграждането на Платформата да приключи през есента на 2021 г.
Сред последните инициативи на Регионалния център в София е организирането на Лятна програма през юли 2021 г. Тя е насочена към деца и ученици със специални образователни потребности от подготвителна група до IV клас. За развиването на полезни умения у децата специалистите от Центъра организират рисуване и изработка на различни изделия, лечебна физкултура и спорт, разширяване на социални умения и други.

Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за първия гимназиален етап за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното образование

Разработено от авторски екип към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град – д-р Калоян Дамянов,
д-р Гергана Колчакова.
Графичен дизайн – Мария Младенова.
Научен консултант – доц. д-р Неда Балканска.

Учебно помагало за първи гимназиален етап за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното образование

Разработено от авторски екип към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град – Ивана Русева, Сийка Колева, Диана Ваклинова, Марио Гергинов, Иван Димитров, Паола Дунчева, Николай Николов, Наташа Тодорова, Ирина Добриянова, Екатерина Йовчева, д-р Цветомира Ангелова, Калина Христова, д-р Лилия Кисьова, Радка Христова, Илона Томова-Коцева, Марина Жеркова-Арнаутска, Божидар Йорданов, Виолета Спирова, Борислав Гюрев, д-р Гергана Колчакова, Пламен Иванов.
Графичен дизайн – Мария Младенова.
Научни консултанти – доц. д-р Неда Балканска,
д-р Калоян Дамянов.

Линк към статията във вестник „Аз-буки

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

Екипът на НАРУ се сбогува с доброволците по проект „Учим и израстваме заедно“

След 6 ползотворни и емоционални месеца заедно, екипът на НАРУ се сбогува с международните си доброволци по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126, по програма

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »