Статия с Калоян Дамянов в Националния седмичник за образование и наука „Аз-буки“

Всеки в нужда заслужава подкрепа

Брой 24, 2021 на Вестник „Аз-буки”

С над 5000 деца работят специалистите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София

МОН инициира и финансира за първи път Националната програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ за 2020 г.
Национално издателство „Аз-буки“ се включи в работата по подготовката на учебните помагала.
В няколко броя в. „Аз-буки“ представи училищата, чиито екипи разработиха 14-те учебни помагала по общообразователни предмети на чужд език.
В нова поредица представяме и колективите към регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и на центрове за специална образователна подкрепа, създали по Националната програма учебни помагала и методически ръководства за обучението на ученици със специални образователни потребности.
Изданията са достъпни онлайн на страницата на МОН, раздел „Приобщаващо образование“ – https://www.mon.bg/bg/100974.

Специално сапунено парти с много песни, фокуси и игри в навечерието на Празника на детето – 1 юни, зарадва децата от Комплексната програма по сензорна интеграция и ерготерапия
на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в София

Разработените от екип към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в София учебно помагало за първи гимназиален етап за ученици със специални образователни потребности и методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание са насочени основно към общообразователните учители. Те им осигуряват адаптирани уроци по различни теми по всички учебни предмети за VIII – X клас. И това позволява на педагозите по-успешно да организират работата си, когато в класа има ученик със специални образователни потребности.“ Това обяснява за „Аз-буки“ ръководителят на столичния център д-р Калоян Дамянов. Помагалата са разработени по Националната програма на МОН „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ за 2020 г.
„В нашия случай в колектива, разработил помагалото, влизат ресурсни учители от Центъра и преподаватели от столичните 23. СУ, 119. СУ и 140. СУ. Заедно те разработиха адаптираните уроци по всички учебни предмети“, уточнява Дамянов. Според събеседника ми Националната програма трябва да се насочи към развиване уменията на общообразователните учители и как те да организират преподаването в класната стая и физическата среда в нея, когато е необходимо да се работи с деца със специални образователни потребности.
„На територията на София-град има над 5000 ученици със специални образователни потребности, като това е динамична величина“, казва още Дамянов. За тяхното развитие в Регионалния център се грижат 124 квалифицирани специалисти – ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатори на слуха и говора, педагог на зрително затруднени деца, сензорен терапевт, ерготерапевт, кинезитерапевт, рехабилитатор и трудотерапевт. „Използваме базата на бивше специално училище, която сме ремонтирали. Имаме доста добри сензорни стаи. Като цяло, базата ни е достатъчна. Още повече, много голяма част от нашите специалисти работят в детските градини и в училищата“, уточнява събеседникът ми.
А как Центърът се справя с работата си в условията на пандемия? „Още през миналата година при първото превключване към обучение от разстояние в електронна среда разработихме методическо указание за всички ресурсни учители, психолози и логопеди как да организират своята дейност. Когато има възможност, се използват електронните платформи. А когато няма такава, се разработват индивидуални учебни материали и се изпращат на семействата, като с тях се комуникира през интернет. Всеки регионален център е направил и библиотека с ресурсите, които използва“, обяснява Дамянов.
От разстояние се извършва и оценка на образователните потребности на деца и ученици със специални потребности от Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие. През тези месеци работи и телефонна линия за психологически консултации и подкрепа вследствие разпространението на COVID-19. В онлайн среда се провеждат и много от непрекъснатите квалификационни курсове на специалисти от Регионалния център в София. Сред последните например са проведените вътрешни обучения на тема проектно базирано обучение и STEAM обучение и приобщаващо образование.
Наскоро с промени в Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове се предвиди Центърът в София да изпълнява функции и дейности на национално ниво, свързани с координирането, консултирането и методическото подпомагане на регионалните центрове в страната, както и с допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. А директорът на РЦПППО – София, да осъществява мониторинг на национално ниво. Столичният център ще поддържа и информация за броя на педагогическите специалисти, които осъществяват допълнителна подкрепа, и ще планира квалификационната дейност по отношение на тях. „На практика, и досега нашият център, който е най-големият, е изпълнявал такива координиращи функции. Работим и с основните неправителствени организации в сектора. Първи прокарахме и проекта за функционално оценяване на децата със специални образователни потребности. Партнираме и с УНИЦЕФ. И по-скоро този правилник регулира формално онова, което така или иначе изпълняваме“, коментира Дамянов.
Добавя, че Центърът в София освен работата си по подкрепа и оценка на децата оказва и методическа подкрепа на учители от цялата страна, както и на колеги от регионалните центрове, от центровете за специална образователна подкрепа и на училищните екипи за подкрепа за личностно развитие и на екипите в детските градини на територията на Столична община. „Почти всекидневно даваме препоръки по всевъзможни случаи. Центърът организира и обучения на учители. Имаме план за квалификационна дейност, разработен съвместно със Софийския университет, и специална програма за обучения“, коментира директорът на РЦПППО – София. Центърът провежда и подготовка на помощници на учителя.
В края на април тази година приключва първият етап от изграждането на обучителна интерактивна онлайн платформа в подкрепа на деца с увреждания и специални образователни потребности „Подкрепи ме“ – съвместна разработка на УНИЦЕФ, МОН и РЦПППО – София. Целта е да помогне на децата с увреждания и специални потребности да учат, а на учителите и родителите – да открият ценна информация, адаптирана към техните нужди. През първия етап са осъществени срещи и предварителни тестове с ресурсни учители, други специалисти и родители, за да се провери как се ориентират във функционалностите на Платформата, от каква информация и подкрепа имат нужда.
„Подкрепи ме“ ще предоставя видеообучителни материали за деца със специални образователни потребности, разработени от специалисти и учители. Ще са достъпни и инструменти за обучение на специалисти и родители под формата на практически наръчници, онлайн семинари, дискусии и консултации. Ресурсите са структурирани в два раздела – образователни и терапевтични. Те са безплатни, като част от тях ще бъдат публично достъпни, а за други ще се изисква подаване на заявка от родителя. Регионалният център в София ще администрира Платформата и ще отговаря за създаването и структурирането на нови видеа. Идентифициран е ключов екип от специалисти, които да предоставят методическа помощ за специалисти, учители и родители. Очаква се втората фаза на изграждането на Платформата да приключи през есента на 2021 г.
Сред последните инициативи на Регионалния център в София е организирането на Лятна програма през юли 2021 г. Тя е насочена към деца и ученици със специални образователни потребности от подготвителна група до IV клас. За развиването на полезни умения у децата специалистите от Центъра организират рисуване и изработка на различни изделия, лечебна физкултура и спорт, разширяване на социални умения и други.

Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за първия гимназиален етап за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното образование

Разработено от авторски екип към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град – д-р Калоян Дамянов,
д-р Гергана Колчакова.
Графичен дизайн – Мария Младенова.
Научен консултант – доц. д-р Неда Балканска.

Учебно помагало за първи гимназиален етап за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното образование

Разработено от авторски екип към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град – Ивана Русева, Сийка Колева, Диана Ваклинова, Марио Гергинов, Иван Димитров, Паола Дунчева, Николай Николов, Наташа Тодорова, Ирина Добриянова, Екатерина Йовчева, д-р Цветомира Ангелова, Калина Христова, д-р Лилия Кисьова, Радка Христова, Илона Томова-Коцева, Марина Жеркова-Арнаутска, Божидар Йорданов, Виолета Спирова, Борислав Гюрев, д-р Гергана Колчакова, Пламен Иванов.
Графичен дизайн – Мария Младенова.
Научни консултанти – доц. д-р Неда Балканска,
д-р Калоян Дамянов.

Линк към статията във вестник „Аз-буки

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Лятна програма на Регионален център-София-град 2022г. – „Спорт за всички“

Завърши първата седмица от лятната програма на РЦПППО – София-град на тема „Спорт за всички“. Децата, заедно със специалистите изпълняваха разнообразни двигателни задачи и упражнения,

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »