Организиране на обучения за прилагане на карти за функционалната оценка и план за подкрепа по Международната класификация за функционирането, уврежданията издравето (МКФУЗ – ICF-CY)

Във връзка с осъществяването на методическата функция на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град и на основание чл.78 от Наредбата за приобщаващо образование и чл.10 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, РЦПППО – София-град организира обучения за прилагане на карти за функционалната оценка и план за подкрепа по Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето (МКФУЗ – ICF-CY) за деца и ученици със специални образователни потребности.
Обученията ще се провеждат в рамките на един ден – 8 академични часа, онлайн, по предварително изготвен график, включващ представители на всички образователни институции от областта.
От всяка образователна институция могат да вземат участие по 2 педагогически специалисти, единият от които следва да е координаторът по осигуряване на дейностите за подкрепа за личностно развитие в съответната институция съгл. чл.7 от Наредбата за приобщаващо образование.

Участието ще става след предварителна регистрация на участниците за определен по график ден за съответния район. Регистрираните участници ще получат на посочения
имейл линк за включване в обучението.
Важно е излъчените участници да не са посещавали обучения по темата, организирани по поддейност 3.1 на проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ в Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – Банкя.
Представителите на всяка образователна институция имат ангажимента да представят информацията от обучението пред всички свои колеги, ангажирани с осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Обученията стартират за училищата по следния график за провеждане:

Дата и час на провежданеРайонФормуляр за заявка
  1.  23.10.2023г. 9:30ч. – 16:30ч.  Банкя, Витошаhttps://forms.gle/hj2HYsPMs96yZTku7
  2.  26.10.2023г. 9:30ч. – 16:30ч.Възраждане, Изгревhttps://forms.gle/hzcJuj8nQPHHZMMr6
3.19.10.2023г. 9:30ч. – 16:30ч.  Връбница, Илинденhttps://forms.gle/ZXus2sM2oKmehoxS9
4.30.10.2023г. 9:30ч. – 16:30ч.  Искър, Кремиковциhttps://forms.gle/ZKyJ5G9P3i8aJ7BD9
5.30.10.2023г. 9:30ч. – 16:30ч.Красна поляна, Нови Искърhttps://forms.gle/S61fdGZ1L3ggdz368
6.30.10.2023г. 9:30ч. – 16:30ч.  Лозенец, Надеждаhttps://forms.gle/aNrJ3gPjQEwhdTx16
7.30.10.2023г. 9:30ч. – 16:30ч.  Люлин, Красно селоhttps://forms.gle/HYgbKwUJHpNyAHPN9
8.31.10.2023г. 9:30ч. – 16:30ч.  Младост  https://forms.gle/enB4gP7vSxezqqNp6
9.31.10.2023г. 9:30ч. – 16:30ч.  Оборище  https://forms.gle/rvRGk1CRLEVoiaPA7
10.31.10.2023г. 9:30ч. – 16:30ч.Овча купел, Панчарево  https://forms.gle/qNXcrHitNviwa5bg8
11.02.11.2023г. 9:30ч. – 16:30ч.  Сердика, Средецhttps://forms.gle/45Bfc3CinUbr97AZ9
12.02.11.2023г. 9:30ч. – 16:30ч.  Слатина, Подуянеhttps://forms.gle/xJhf9SioS35CdkAy7
13.02.11.2023г. 9:30ч. – 16:30ч.  Студентскиhttps://forms.gle/oU4WKxpctF1dmj569
14.03.11.2023г. 9:30ч. – 16:30ч.  Триадицаhttps://forms.gle/wnwr9wgM8sJ6dP3K9

Предстои изготвяне на график на обученията по прилагане на карти за оценка и план за подкрепа по Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето ( МКФУЗ ) за специалистите от детските градини в област София-град.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Участие на специалисти от РЦПППО-София-град в национална конференция по ориентиране и мобилност в гр. Дряново

В периода 27-30 септември 2022 година се проведе трета национална конференция поориентиране и мобилност. Събитието се проведе в базата на съюза на слепите град Дряново.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »