Регионален център-София-град одобрен с максимален брой точки за проект по националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

Регионален център-София-град е одобрен по Националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, Модул 2 – Осигуряване на съвременна специализирана среда в специализирани обслужващи звена – РЦПППО и ДЛЦ, гр. София, чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности“

Проектът на РЦПППО-София град е класиран на първо място от всички кандидатстващи.

Отпуснатите средства са за подобряване на материално-техническата база, обновяване, обогатяване и модернизиране на фонда ни от материали и съоръжения за сензорна терапия, ерготерапия и трудотерапия. Обхващане на по-голям брой деца със специални потребности, подобрени резултати и повишаване на качеството на образователния процес при децата, ползващи сензорна терапия, ерготерапия, арттерапия и трудотерапия в РЦПППО-София-град. Специализираните зали предстои да бъдат оборудвани с:

Виброакустична платформа – Виброакустиката е „чуване с цялото тяло“. Тя е процес, в който са ангажирани три сетивни системи – вестибуларната, слуховата и тактилната. Известно е, че когато няколко сензорни системи се използват едновременно за регистрирането на сетивен стимул, невроните изграждат повече синаптични връзки помежду си. Колкото повече този процес се повтаря, толкова повече връзките се заздравяват, информация се обработва по-бързо и функциите на нервната система се подобряват. Тази платформа позволява както индивидуална , така и групова работа и дава възможност за интензивна, но в същото време безопасна сетивна стимулация /дори в случай на епилепсия, посочените честоти на вибрация не са противопоказни/.

Терапевтична люлка кон – Вестибуларната стимулация е едно от основните терапевтични средства в ерготерапията и сензорната терапия. Използването на различни по вид терапевтични люлки подпомага процесите на сензорна интеграция и формирането на множество умения, които са основополагащи за ранното детско развитие. Люлката предоставя възможност за линейно движение, подпомага процесите на билатерална интеграция, изграждане на хемисферна доминантност и неврологично съзряване / използва се горна,долна, лява, дясна част на тялото/. Основна цел е детето да бъде активно и само ад се задвижва, което подкрепя развитието на моторното планиране и изграждане на схема на тялото.

Терапевтична люлка палатка – Тази висяща люлка, наподобяваща пашкул или гнездо, което я прави уютна и удобна. Едно от основните предизвикателства в процеса на подкрепата на деца със СОП за емоционално-поведенческите кризи и сензорното претоварване. Точно в тези моменти подобни уреди са чудесно място за уединение и почивка на детето. Вестибуларната стимулация, приглушената светлина и възможността за сетивна почивка подпомагат процесите на саморегулация.

Люлка гума – Тази люлка може да се използва както вертикално, така и хоризонтално. Основна цел на вестибуларната стимулация в хода на сензорната терапия и ерготерапията е да стимулираме детето да използва функционални тялото си напасвайки се към различни по вид стимули /движение в различни посоки, с различен интензитет и цел/. Подобно на повечето уреди, които се използват в това терапевтично направление, тази люлка позволява активно включване на детето стимулирайки идеацията и моторното планиране.

Люлка бънджи Xtensi – разработена от сензорния терапевт Елизабет Ванкерл и е базирана на професионалния й опит в сензорноинтегративната терапия по модела на Jean Ayres. Целта е да се даде възможност за интензивно вертикално ускорение на деца с проблеми в постурална интеграция. Бънджито предлага на детето интензивно усещане на гравитацията от всички посоки. Използването на люлката бънджи XTENSi подпомага сензомоторното развитие и насърчава подобряването на мускулния тонус, постуралната стабилност, адаптивните равновесни реакции, билатералната интеграция и умението за следване на секвенции, двигателното планиране. В допълнение, интензивното скачане с бънджи предизвиква осезаемо саморегулиране. Преодоляването на съпротивлението при разтягане на въжетата на бънджито и отблъскването от земята осигурява солидна проприоцептивна информация на мозъка. Това има регулиращ ефект върху вестибуларната система и като цяло допринася за по-добра модулация на всички сензорни системи.

Екшън басейн – Тактилната стимулация има силно регулиращо и стимулиращо въздействие върху работата на ЦНС. Ето защо във всяка терапевтична сесия задължително се включват материали, които да предоставят възможност детето да трупа такъв сетивен опит, но по функционален и безопасен начин. Екшън басейна е проектиран специално за игри с материали, които лесно се разпиляват, но трудно се събират – пясък, вода, мъниста, пяна, зърно и други . Стените и подът се съединяват с лента велкро. Басейнът се сглобява и разглобява лесно, за да може бързо да съберете и почистите след използване като изисква минимално място за съхранение.

Терапевтични бобени зърна Thera -Този набор от специално произведени терапевтични бобени зърна предоставя възможност за интензивна тактилна стимулация, развитие на тактилен гнозис и умения за дискриминация, които на по-късен етап са изключително важни за развитието на редица умения /хранене, обличане, рисуване, писане, саморегулация/ . Това е пример за универсално терапевтично средство, което може да се използва по различни начини, с широка целева група /деца на различна възраст, с различни потребности и специфики в развитието/ .

Приключенски тунел – Този тунел може да се закачи на различна височина и предоставя възможност за активна вестибуларна, проприоцептивна и тактилна стимулация. Подходящ е както за индивидуална, така и за групова работа и позволява структурирането на разнообразни терапевтични и игрови ситуации. Основните ползи от неговото прилагане в терапевтичния процес са свързани с стимулирането на грубата моторика, праксиса и моторното планиране, както и уменията за саморегулация.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Великденско настроение

На Велики Четвъртък, ученици от 124 ОУ “Васил Левски” включени в от групата по Трудотерапия и полезни умения на Регионален център-София-град, отбелязаха настъпването на Великденските

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »