Регионален център-София-град представя успешни практики на двудневен форум в София

Специалисти от Регионален център-София-град се включиха в двудневен форум за споделяне на опит и успешни практики в София. 

В програмата на събитието, което е на тема „Добрите практики на фокус” и се провежда на 29 и 30 април в Хотел Рамада в столицата е предвидено:

  • панелна дискусия за това как се постига качеството на образованието, с участието на представители на Националния инспекторат по образование, Световната банка, образователни експерти и представители на училищата;
  • практически работилници, подготвени от учители от страната и
  • награждаване на отличените добри практики. 

Специален международен гост на събитието е д-р Рима Шор – преподавател в педагогическия колеж Банк Стрийт, Ню Йорк, която ще представи на присъстващите с лекция „Овластяване на учителите”, посветена на силата и въздействието на учителската работа и две практически работилници, свързани с полезни стратегии за подобряване благополучието и напредъка на учениците и как учители и директори да адаптират и приложат ефективно добри практики от други училища за своя контекст и нужди.

Организатори на конкурса и финалното събитие „Добрите практики на фокус” са фондация „Заедно в час” и образователния сайт prepodavame.bg

На събитието, нашите специалисти споделят добрите практики и терапевтичната дейност за подкрепата на личностното развитие чрез програмите на Регионален център-София-град за Сензорна интеграция и ерготерапия, Арт и Трудотерапия. 

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Годишна конференция на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование

На 09-10 ноември 2022г. в София се провежда годишната конференция на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование. Събитието бе открито от проф. Сашо

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

PЦПППО – София-град представи новата информационна система за приобщаващо образование

На 17.11.2022 г. РЦПППО – София-град запозна представители на всички Регионални центрове от страната с новата Информационна система за приобщаващо образование. Платформата предоставя както обобщена

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »