Проект Atollo – Европейски консорциум стартира новаторски проект за изграждане на дигитална образователна среда за ученици със специални образователни потребностиС амбициозното намерение за трансформации в дигиталното образование, консорциум, състоящ се от партньори от Хърватия, България, Австрия, Германия, Исландия, Норвегия, Ирландия и Австралия, включително водещи EdTech компании, университети и образователни институции, обяви стартирането на проект Atollo. Официално озаглавена „Изграждане на цифрова образователна среда за учащи със специални образователни потребности“ (DigiEdu4SEN), инициативата ще създаде нови възможности чрез разработване на иновативни, приобщаващи цифрови материали и инструменти, съобразени с индивидуалните нужди на учащи със специални образователни потребности.
Проектът, който ще се осъществява в рамките на 32 месеца, се подкрепя от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и включва международно партньорство, чиято цел е да бъде направена системна промяна в цифровото образование за учащи със специални образователни потребности (СОП). Като използва ориентиран към потребителя дизайнерски подход, проектът Atollo има за цел да гарантира, че дигиталните материали са достъпни, ангажиращи и ефективни за различни видове увреждания и затруднения, насърчавайки създаването и функционирането на приобщаваща учебна среда, в която всички учащи се чувстват добре.
В основата на мисията на проекта е съвместното разработване на новаторски инструментариум за дигитално образование. Този многобхватен ресурс ще предлага съвети, инструкции и добри практики за преподаватели, политици и институции, от които те да се ръководят при създаването и използването на цифрови образователни материали за деца със СОП. Чрез задълбочен анализ, пилотно тестване и квалифицирана оценка, консорциумът ще усъвършенства тези материали, като гарантира, че отговарят на най-високите стандарти за качество и приобщаване.
Проектът Atollo също така се фокусира върху изграждането на капацитет у преподавателите, като им предоставя инструментарум и знания за ефективно използване на цифрови материали в тяхната работа. Тази инициатива предлага не само създаване на цифрово съдържание, но и на устойчива мрежа от заинтересовани страни, отдадени на напредъка в приобщаващото образование по целия свят.
Очакванията за резултатите от проекта Atollo са високи, като се предвижда да включват цялостен набор от дигитални учебни материали, приобщаващ инструментариум за дигитално образование и подобрен капацитет сред учителите и образователните институции. Новаторският подход на проекта и акцентът върху приобщаването обещават да поставят нови стандарти в дигиталното образование за учащи със специални потребности, оказвайки значително въздействие върху участващите училища и по-широкия образователен контекст.
По пътя на споделянето на констатации и резултати през различни канали, проектът Atollo има за цел да достигне до широка аудитория, включително политици и образователни институции, като повиши осведомеността за значението на приобщаващите цифрови материали за подпомагане на ученето за учащите със СОП. Тази инициатива представлява значителна стъпка напред в усилията за осигуряване на равен достъп до образование за всички учащи се, независимо от техните способности.
Think Tank семинар в Исландия Екипът на проекта Atollo се събра в Исландия за основен Think Tank семинар и среща на
партньорите с домакин Университета на Исландия –педагогически факултет, от 10 до 12 април 2024 г. Тази стратегическа среща в Рейкявик беше не просто среща, която да обсъди развитието на проекта, но и представяне на задълбочени примери за добри практики на международното партньорство, включващо Хърватия, България, Австрия,
Германия, Норвегия, Австралия, Ирландия и Исландия. Ключовите акценти в сесиите бяха представянето на модели за дигитално образование, добри практики от различни страни и семинарни сесии, насочени към усъвършенстване на рамката за приобщаващо дигитално образование. Срещата изведе на преден план ангажимента на партньорите за съвместни действия за подготовка на дейностите и на следващите стъпки към създаване на по-приобщаваща дигитална образователна среда. Събитието беше белязано с продуктивни дискусии и учебни посещения в специални училища в Исландия, предоставящи практически поглед върху приложението на дигиталното образование за учащи със специални образователни потребности.

„Толкова съм развълнувана, че започнахме да работим по този проект. Проектът обединява разнообразен кръг от заинтересовани страни в образователния сектор, всяка от които носи своя богат опит в образованието на деца със
специални образователни потребности. Проектът има много амбициозни цели, но централната идея е свързана с изграждането на основополагащи принципи за модерна, приобщаваща, дигитална образователна среда, пригодена за ученици със специални образователни потребности. Важно е да споменем, че сега в Исландския университет решихме да фокусираме нашия проект върху учещите с интелектуални затруднения. Включването на тази група е наистина важно
решение, тъй като в миналото тези хора са били пренебрегвани в научните изследвания, свързани с образованието им и са изправени пред значителни бариери в
образователната система.“
Кристина Ферара Блашкович, Profil Klett d.o.o.Университетът на Исландия имаше изключителното удоволствие да бъде
домакин на първата среща на участниците в проект Atollo, сътрудничество по програма Еразъм+ с 24 представители на EdTech компании, университети, специални училища и образователни институции от Хърватия, България, Австрия, Германия, Норвегия, Ирландия, Австралия и Исландия. Партньорите се срещнаха в Педагогическия факултет в Stakkahlíð в периода 10–12 април 2024 г.
Представените добри практики от всяка от страните предоставиха много информация и дадоха насоки за създаване на рамка за анализ на данните и план за действие. Ще бъдат анализирани учебните програми във всички страни партньори, както и компетентностите, които се създават по учебните предмети ИКТ и математика, както и дигитализацията като цяло. Обсъдихме различните подходи в преподаването и ученето за ученици със специални образователни потребности и посетихме специални училища в Исландия. Очакваме с нетърпение бъдещите стъпки в създаването на учебни материали и насоки за работа.
Skúlína Hlíf Kjartansdóttir и Anna Magnea Hreinsdóttir, Университет на Исландия „Същността на нашата мисия се състои не само в създаването на приобщаващи
дигитални образователни материали, но и в това да гарантираме, че резултатите от нашите дейности достигат до преподаватели, политици и институции по целия свят“, казва Джеф Шеридан, представител на Matrix Internet, който е ръководители на Работен пакет 5 за комуникация и разпространение. „Тази седмица Think Tank семинарът и срещата на партньорите в Исландия бяха ключов момент за нас: това беше мястото, където разработихме стратегия за засилване на нашето въздействие и за гарантиране на това, че нашето сътрудничество ще доведе до системна промяна в дигиталното образование за учещи със специални образователни потребности.“ Matrix Internet се ангажира не само да улесни диалога в рамките на консорциума, но и да предизвика по-обхватен разговор, който подкрепя каузата за приобщаващо образование в световен мащаб.“
Джеф Шеридан, Matrix Internet

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Ресурсни учители с безплатен достъп до E-просвета

Издателска група „Просвета“ ще предостави на всички ресурсни учители в страната безплатен достъп до своята електронна образователна платформа е-просвета. Инициативата ще се осъществи в партньорство

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Психологическа подкрепа

Регионален център–София-град възобновява  телефонна линия за осъществяване на психологически консултации и подкрепа в следствие разпространението на COVID-19 .  От 11.11.2020 г. между 08:30 -16:30 чaca на тел:

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Национална конференция – 2019

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“, организирана от  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София град, съвместно с

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »