Завърши обучението за Помощник на учителя – 2022 година


Завърши обучение за Помощник на учители. 

В рамките на изминалта седмица – от 24.10.2022 г. до 28.10.2022 г. в РЦПППО-София-град, обучителните екипи от специалисти на Регионален център-София-град – Ваня Рачева, Деница Димитрова, Величка Иванова, Калина Секулова, Мариета Бъсина-Георгиева, Марина Жеркова-Арнаутска, Мария Игнатова, Силвия Аргирова и Цветомира Ангелова разгледаха подробно темите:
– Принципи и методи на приобщаващото образование
– Ефективност на помощник на учителя
– Основни групи деца със специални образователни потребности.
– Съвместно преподаване: учител – ресурсен учител – помощник на учителя.
Следващото обучение за помощници на учителя се планира да се проведе през пролетта на 2023 г.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Ресурсни учители с безплатен достъп до E-просвета

Издателска група „Просвета“ ще предостави на всички ресурсни учители в страната безплатен достъп до своята електронна образователна платформа е-просвета. Инициативата ще се осъществи в партньорство

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »