Представяне на нова професионална инициатива за младежи със специални образователни потребности и увреждания

На 29 май 2024г. специалисти от РЦПППО-София-град бяха гости на официалното представяне на нова професионална инициатива по проект за младежи със специални образователни потребности и увреждания.

По време на събитието бе представена концепцията, дейностите и етапите на проекта, представяне на партньорите от Варна – Фондация „Новите деца“ и „За теб, дете“ и ангажираните в проекта експерти, учители и координатори и моделът на иновативно ЧСУ „Рьорих“, София и пространство „За теб, Дете“ за работа с деца със специални образователни потребности.

Инициатори на проекта за професионално ориентиране и развитие, насочен към младежи с РАС и специални образователни потребности са Фондация „Новите деца“, гр.Варна Фондация „За чудо и приказ“ – Wonder Stories Foundation, гр. София.

В рамките на 18 месеца 18 младежи в София и Варна ще сучастват в образователна програма за професионална подготовка, която ще им помогне да се запознаят с различни сфери на работа, да придобият базови професионални умения и да се подготвят за кандидатстване за работа и интервюта. Чрез диагностичен кариерен тест и консултация, младежите ще открият свои силни страни и ще определят най-подходящите за тях професии или области на работа. В допълнение, практически работилници в различни сфери на професиите и занаятите ще им предоставят реална възможност да развият конкретни умения и компетенции.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Лятна програма 2021

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град организира ЛЯТНА ПРОГРАМА за деца и ученици със специални образователни потребности от подготвителна група

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Подписано е споразумение за междуинституционално сътрудничество между МОН, МТСП и МЗ относно предоставянето на допълнителна подкрепа

Споразумение за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването при предоставянето на подкрепа за личностно развитие

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Представянето на онлайн платформата “Подкрепи ме” в Бургас и Стара Загора

Продължава представянето на нашата онлайн платформа “Подкрепи ме” в страната. Основните цели на платформата са подкрепа за децата със специални образователни потребности и родителите им

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »