Кандидатстване за Комплексната програма по Ерготерапия и сензорна интеграция и Програма по трудотерапия

РЦПППО – София-град стартира кампанията за кандидатстване за Комплексната програма по Ерготерапия и Сензорна интеграция и Програма по трудотерапия.

Документи за кандидатстване в програмите за учебната 2024/2025 година се приемат в периода 07.05.-31.05.2024 г. за деца в две възрастови групи:

3-6 години за Комплексната програма по Сензорна интеграция и ерготерапия

7-14 години за Програма по трудотерапия

Документи за участие в подбора са:

  1. Заявление от родител/настойник
  2. Копие на актуална заповед за допълнителна подкрепа
  3. Копие на план за подкрепа, в който е препоръчана работа със сензорен терапевт/ерготерапевт
  4. Копие на удостоверение за раждане
  5. Медицински документ, удостоверяващ, че участието в програмата няма противопоказания към състоянието на детето
  6. Декларация за обработка на лични данни.

Всички кандидати преминават през интервю през месец юни по график, за който всеки кандидат ще бъде информиран.

Подборът се извършва от експертна комисия, назначена със заповед на директора на РЦПППО-София-град, на база индивидуалните потребности на всички деца и ученици, чийто заявления са постъпили в деловодството на Центъра.

Резултатите от приема ще бъдат публикувани в периода 08-12.07.2024 г.

Комплексната програма по Сензорна интеграция и ерготерапия и Програмата по трудотерапия са напълно безплатни за децата и техните семейства.

Капацитетът е ограничен в рамките на 40 места.

Програмите имат краткосрочен характер в рамките на една учебна година за една възрастова група.

Бланка на заявлението и декларация за обработка на лични данни може да изтеглите от тук или:

Документите можете да подавате на administracia@rcsf.bg или лично в администрацията на РЦПППО – София-град на адрес: ул. Владово 1.

За повече информация: 02/8780234

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Обучения за обучители за прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“

На 27.02.2024 г. стартират серия от обучения за обучители за прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“.Във

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Обучение за помощник на учители в столичните детски градини и училища 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учители в детските градини и в училищата, което ще

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »