Калоян Дамянов с грамота “Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищно образование

Директорът на Регионален център-София-град, д-р Калоян Дамянов бе удостоен с грамота “Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищно образование.

Ето какво спoдели в социалната мрежа г-н Дамянов:

„След 15 години в сферата на приобщаването и интеграцията, съм особено щастлив, че точно в този важен ден и най-светъл празник – 24 май, получих грамотата “Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищно образование от Министъра на образованието и науката. Това е изцяло в резултат на дейността на моите колеги ресурсни учители, психолози, логопеди и специалисти. Също така грамотата не би могло да е възможна и без екипната ни дейност с РУО-София-град в лицето на д-р Ваня Кастрева и всички останали колеги там. Бих искал специално да отчета и приноса за всички мои професионални успехи последните години и на дирекция “Приобщаващо образование” в лицето на нейния директор г-жа Грета Ганчева в МОН, които винаги са подкрепяли нашите инициативи през всичките тези години и с които изградихме български модел на приобщаващо образование. Честит празник на всички колеги, деца, родители, академична общност. Продължаваме по пътя на просветата.“
Сподели тази новина

Прочетете нашите новини