Калоян Дамянов с грамота “Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищно образование

Директорът на Регионален център-София-град, д-р Калоян Дамянов бе удостоен с грамота “Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищно образование.

Ето какво спoдели в социалната мрежа г-н Дамянов:

„След 15 години в сферата на приобщаването и интеграцията, съм особено щастлив, че точно в този важен ден и най-светъл празник – 24 май, получих грамотата “Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищно образование от Министъра на образованието и науката. Това е изцяло в резултат на дейността на моите колеги ресурсни учители, психолози, логопеди и специалисти. Също така грамотата не би могло да е възможна и без екипната ни дейност с РУО-София-град в лицето на д-р Ваня Кастрева и всички останали колеги там. Бих искал специално да отчета и приноса за всички мои професионални успехи последните години и на дирекция “Приобщаващо образование” в лицето на нейния директор г-жа Грета Ганчева в МОН, които винаги са подкрепяли нашите инициативи през всичките тези години и с които изградихме български модел на приобщаващо образование. Честит празник на всички колеги, деца, родители, академична общност. Продължаваме по пътя на просветата.“
Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2023/2024 година

РЦПППO-София-град започна прием на заявки за осигуряване на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Подаване на данни за специалисти в ЕПЛР и за информация за деца и ученици със СОП

ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СОП И СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА СТОЛИЧНИТЕ

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »