Калоян Дамянов с грамота “Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищно образование

Директорът на Регионален център-София-град, д-р Калоян Дамянов бе удостоен с грамота “Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищно образование.

Ето какво спoдели в социалната мрежа г-н Дамянов:

„След 15 години в сферата на приобщаването и интеграцията, съм особено щастлив, че точно в този важен ден и най-светъл празник – 24 май, получих грамотата “Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищно образование от Министъра на образованието и науката. Това е изцяло в резултат на дейността на моите колеги ресурсни учители, психолози, логопеди и специалисти. Също така грамотата не би могло да е възможна и без екипната ни дейност с РУО-София-град в лицето на д-р Ваня Кастрева и всички останали колеги там. Бих искал специално да отчета и приноса за всички мои професионални успехи последните години и на дирекция “Приобщаващо образование” в лицето на нейния директор г-жа Грета Ганчева в МОН, които винаги са подкрепяли нашите инициативи през всичките тези години и с които изградихме български модел на приобщаващо образование. Честит празник на всички колеги, деца, родители, академична общност. Продължаваме по пътя на просветата.“
Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

Насочване след 7 клас

ВАЖНО! април 29, 2020 Изх. №РУО1-9161/28.04.2020 г. Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

ОТЛАГАНЕ ОТ 1 КЛАС

Уважаеми родители, Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »