Изграждане на пространства за интензивна допълнителна подкрепа в две пилотни общински училища 

Проект за изграждане на пространства за интензивна допълнителна подкрепа в две пилотни общински училища гласува Столичният общински съвет.

В София се обучават над 4000 деца и ученици със специални образователни потребности. Наблюдава се увеличение на случаите на деца и ученици с поведенчески затруднения и опозиционно поведение. Специфичните специални образователни потребности при някои от тях не могат да намерят отговор самостоятелно в класната стая. Това налага търсенето на допълнителни форми за подкрепа, които да повишат възможностите за приобщаващо образование.

Проектът ще се изпълнява през следващата учебна година в две училища – 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри“ в район „Слатина и 140-то СУ „Иван Богоров“ в район „Връбница“.

Проектът предвижда надграждане в двете училища на специализирани пространства за обучение, терапевтична подкрепа и свободни дейности за ученици, които срещат сериозни затруднения с поведението си и приемането на общообразователната среда. Специализираните пространства за обучение ще се осъществяват в рамките на допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности. Паралелно на надграждането и допълнителното оборудване на специализираните пространства за обучение педагогическите и непедагогически специалисти ще преминат необходимата подготовка и обучение.

Очакваният брой на учениците за следващата учебна година е около 100 в 23 СУ и около 90 деца и ученици от предучилищни групи, начален, прогимназиален и гимназиален етап в 140 СУ. Ръководствата на училищата се ангажират да изработят инструментариум за оценка на потребностите на учениците със специални образователни потребности в пилотните училища за включване в дейностите в пространствата за интензивна допълнителна подкрепа в партньорство с Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Очаква се да изготвят и идейна концепция за изграждане на пространството и програма на дейностите и да ги реализират след определяне и подготовка на персонала. В края на учебната година да изготвят анализ и отчет за резултатите от интервенцията и извеждане на изводи от прилагането, които да подпомогнат мултиплицирането на практиката.

Източник: 24 часа

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

ОТЛАГАНЕ ОТ 1 КЛАС

Уважаеми родители, Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Регионални срещи за представяне на образователната платформа „Подкрепи ме“ в Търговище и Враца

На 07 и 08 декември в Търговище и Враца се проведоха регионални срещи за представяне на образователната платформа „Подкрепи ме“. Те са част от поредицата

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »