Специалисти от РЦПППО–София-град на изложение „TES SEND SHOW“ в гр. Лондон.

На 7-8.10.2022 г. екип от специалисти от РЦПППО–София-град взе участие в специализираното изложение „TES SEND SHOW“ в гр. Лондон.

Това събитие е посветено на представяне на най-новите разработки, научни изследвания и приложни технологии за подпомагане на приобщаващото образование за деца със специални образователни потребности и обучителни затруднения.

Екипът имаше възможност да участва в различни семинари и лекции по различни теми – професионалната реализация на младежи с увреждания, управление на процеса на приобщаване в образователната институция, фактори, влияещи на приобщаването на ученици с аутизъм в класната стая, както и да разгледа над 100 щанда с различни материали за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. По време на посещението се обмени опит със специалисти от различни институции в сферата на приобщаващото образование и се запознаха с множество нови разработки и технологии. 

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Специалисти от РЦПППО-София-град на първата национална среща на ерготерапевтите в България

На 27 и 28.11 в РЦПППО гр.Габрово се провежда първа национална среща на ерготерапевтите в приобщаващото образование. Участници от цялата страна представят добри практики в

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Подготовка на учениците със специални образователни потребности за тестване за COVID-19

Полезна информацията, която ще съдейства на екипите за подкрепа за личностно развитие в училищата да подпомогнат учениците със специални образователни потребности за участието им в

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Oбществена дискусия на тема: „Подготовка на педагогическите специалисти в ранното детско развитие и приобщаващото образование“

На 15.02.2024 г. се проведе обществена дискусия на тема „Подготовка на педагогическите специалисти в ранното детско развитие и приобщаващото образование“, организирана от Факултета по науки за

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »