Специалисти от РЦПППО–София-град на изложение „TES SEND SHOW“ в гр. Лондон.

На 7-8.10.2022 г. екип от специалисти от РЦПППО–София-град взе участие в специализираното изложение „TES SEND SHOW“ в гр. Лондон.

Това събитие е посветено на представяне на най-новите разработки, научни изследвания и приложни технологии за подпомагане на приобщаващото образование за деца със специални образователни потребности и обучителни затруднения.

Екипът имаше възможност да участва в различни семинари и лекции по различни теми – професионалната реализация на младежи с увреждания, управление на процеса на приобщаване в образователната институция, фактори, влияещи на приобщаването на ученици с аутизъм в класната стая, както и да разгледа над 100 щанда с различни материали за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. По време на посещението се обмени опит със специалисти от различни институции в сферата на приобщаващото образование и се запознаха с множество нови разработки и технологии. 

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Калоян Дамянов в “Decade of Success” 

Директорът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град е включен в изданието “Decade of Success” на успешните примери на завършилите  обменна програма на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »