Обучение в РЦПППО-София-град на тема: “Развитие на метафоричното мислене и образния език при деца с типично и атипично развитие”

Специалисти от Регионален център-София-град участваха в двудневно обучение на тема: „Развитие на метафоричното мислене и образния език при деца с типично и атипично развитие“ с обучител: доц. д-р Катерина Щерева.
Обучението се проведе на 15-16.02.2024г. и протече в два модула-теоретичен и практически.
В теоретичния модул бяха разгледани историческо развитие на концепта “метафора”, класически теории за интерпретацията на метафората, разбирането и създаването на метафори в онтогенетичен план, метафоричното мислене при деца и ученици с езикови нарушения и аутизъм.
В Практическата част на обучението бяха проведени практикуми относно детското разбиране и използването на метафори, върху интерпретирането и разбирането на метафорични изрази извън контекст;
Участниците приложиха наученото чрез прилагането на Тест за интерпретация на метафорични изречения, Тест за метафорични триади и практикум по разбиране на конвенционали метафори.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Калина Христова взе участие в Регионалната конференция на РЦПППО – Монтана

На 22-23.03.2022 г. в Монтана се проведе Регионална конференция на тема „Приобщаващо образование-различни възможности, равни шансове за успех“ от РЦПППО-Монтана съвместно с РУО гр. Монтана.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Обучения на тема „Ефективно взаимодействие между членовете на Екипа за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ на деца и ученици със специални образователни потребности в училищата и в детските градини“

На 09 и 10.03.2023г., в изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 г. на РУО – София-град и РЦПППО – София-град се проведоха обучения на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »