ОБУЧЕНИЕ „РАННИ ПРЕДИКТОРИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ“

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, като специализирано обслужващо звено към Министерство на образованието и науката, организира обучение на тема:

„Ранни предиктори за обучителни трудности“  (превенция на обучителните затруднения)    

Обучението носи 1 квалификационен кредит и е безплатно като част от програмата за квалификация на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София – град. Датите за провеждане са както следва:

07 декември 2018г./петък/ – за ресурсни учители и логопеди в детските градини

08 декември 2018г./събота/ – за детски учители в детските градини

 Обучител ще бъде проф. Цветанка Ценова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Обучението е заложено в годишния план за квалификационната дейност на РЦПППО – София-град. Местата са ограничени и във връзка с това е необходимо да ни изпратите заявка до 30.11.2018г. на електронна поща: rcsf.edu@gmail.com. Само получилите потвърждение за участие и регистрационна форма ще получат информация за програмата и мястото на провеждане на обучението. Допуска се по един представител на едно от двете обучения от една образователна институция.

За повече информация тел. 02 /878 02 34.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

Европейско обучение за социално предприемачество в Регионален център-София-град

12 младежи от 5 държави се включиха в проект „ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ“, Програма Еразъм+.  Второто обучение на младежки работници на тема: „Създаване

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »