ОБУЧЕНИЕ „РАННИ ПРЕДИКТОРИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ“

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, като специализирано обслужващо звено към Министерство на образованието и науката, организира обучение на тема:

„Ранни предиктори за обучителни трудности“  (превенция на обучителните затруднения)    

Обучението носи 1 квалификационен кредит и е безплатно като част от програмата за квалификация на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София – град. Датите за провеждане са както следва:

07 декември 2018г./петък/ – за ресурсни учители и логопеди в детските градини

08 декември 2018г./събота/ – за детски учители в детските градини

 Обучител ще бъде проф. Цветанка Ценова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Обучението е заложено в годишния план за квалификационната дейност на РЦПППО – София-град. Местата са ограничени и във връзка с това е необходимо да ни изпратите заявка до 30.11.2018г. на електронна поща: rcsf.edu@gmail.com. Само получилите потвърждение за участие и регистрационна форма ще получат информация за програмата и мястото на провеждане на обучението. Допуска се по един представител на едно от двете обучения от една образователна институция.

За повече информация тел. 02 /878 02 34.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини