Участие на специалисти от РЦПППО-София-град в национална конференция по ориентиране и мобилност в гр. Дряново

В периода 27-30 септември 2022 година се проведе трета национална конференция по
ориентиране и мобилност. Събитието се проведе в базата на съюза на слепите град Дряново. На конференцията присъстваха специалисти от цялата страна – представители от регионалните
центрове, както и учители по ориентиране и мобилност от двата рехабилитационни центрове – София и Пловдив. Конференцията започна с поздравително писмо от Госпожа Грета Ганчева-директор на дирекция приобщаващо образование – МОН. Бяха представени техники на белия бастун с куче- водач, както и тест за оценка на базовите умения по ориентиране и мобилност на
кандидати за куче- водач. Събитието завърши с представяне на – практикум с инструкторите по ориентиране и мобилност – модератори: проф. Мира Цветкова – Арсова и Стефан Данчев.

От РЦПППО-София-град се включи Виктория Огородник – УДНЗ .

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Подписано е споразумение за междуинституционално сътрудничество между МОН, МТСП и МЗ относно предоставянето на допълнителна подкрепа

Споразумение за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването при предоставянето на подкрепа за личностно развитие

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Участници от РЦПППО-София-град се включиха в Регионалната конференция на Регионален център-Пазарджик

На 9 и10 май 2022 г., представители на Регионален център-София-град участваха в Регионалната конференция „15 години приобщаващо образование в област Пазарджик“.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Столична регионална конференция „Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно“

На 30-31.05.2022 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София – град, съвместно с Факултет по науки за образованието и изкуствата

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »