Участие на специалисти от РЦПППО-София-град в национална конференция по ориентиране и мобилност в гр. Дряново

В периода 27-30 септември 2022 година се проведе трета национална конференция по
ориентиране и мобилност. Събитието се проведе в базата на съюза на слепите град Дряново. На конференцията присъстваха специалисти от цялата страна – представители от регионалните
центрове, както и учители по ориентиране и мобилност от двата рехабилитационни центрове – София и Пловдив. Конференцията започна с поздравително писмо от Госпожа Грета Ганчева-директор на дирекция приобщаващо образование – МОН. Бяха представени техники на белия бастун с куче- водач, както и тест за оценка на базовите умения по ориентиране и мобилност на
кандидати за куче- водач. Събитието завърши с представяне на – практикум с инструкторите по ориентиране и мобилност – модератори: проф. Мира Цветкова – Арсова и Стефан Данчев.

От РЦПППО-София-град се включи Виктория Огородник – УДНЗ .

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Обучение “Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и компетенцията”

На 15 и 16.11.2022г. в РЦПППО-София-град се проведе обучение на тема “Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и компетенцията” сводещ Светлана Картунова.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

ОБУЧЕНИЕ ЗА СУПЕРВИЗОРИ

на 06.02.2019г.  в Регионален център – София град започна първия модул от обучението на супервизори за училищните екипи за подкрепа за личностното развитие и на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »