СТЪПКА ПО СТЪПКА ОТ УЧИЛИЩЕ КЪМ ПАЗАРА НА ТРУДА

На 19.02.2019 г, в заключителната фаза на проект „Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда“ /ЕДС, програма „Еразъм +“, се проведе кръгла маса на тема:“Младежта в действие: личностно и професионално ориентиране“. Екипът на НАРУ, заедно с доброволците Бора и Синан(Турция) представиха пред специалисти от РЦПППО-София-град работата по проекта през изминалите 10 месеца. Фокусът беше върху добрите практики и резултатите от дейностите по проекта. Целта на проекта бе развиване у младежите умения за по-плавен и качествен преход към пазара на труда след завършване; включването на ученици с риск от социална маргинализация и насърчаване на междукултурния диалог. Отчетено бе подобряване на нагласите за професионална реализация и чувството за инициативност при младите хора. В мероприятието взеха участие както специалисти в сферата на приобщаващото образование, така и учители, ученици, представители на други НПО, работещи в сферата на социалното предприемачество и кариерното ориентиране. Екипът на НАРУ продължава своята работа по формирането на знания и умения за подкрепа на младежката заетост и мотивация за професионална реализация на младежи от малцинствата и младежи в риск от отпадане от образователната система.

След събитието специалистите от Регионален център-София-град получиха допълнителна информация за членство в Националната Асоциалия на Ресурсните Учители /НАРУ/ и възможностите за участие и включване в бъдещи проекти и различни младежки дейности.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Румънски специалисти от областта на образованието посетиха Регионален център-София-град

Екипът на РЦПППО – София-град днес посрещна делегация от румънски специалисти в областта на образованието. Целта на посещението бе гостите да се запознаят с начина на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Приключи първият етап от изграждането на обучителната онлайн платформа „Подкрепи ме“, в която РЦПППО-София-град е партньор

В края на април 2021 г. приключи първият етап от изграждането на обучителната онлайн платформа в подкрепа на деца с увреждания и специални образователни потребности

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »