Психолози от  РЦПППО – София-град се обучиха в прилагане на Denver II и RIAS-2. 

Психолозите от  РЦПППО – София-град преминаха през две обучения през периода 26-27 март и 10-11 април. 

Те бяха обучени в прилагане на скрининговия инструмент Denver II и инструмента за директна оценка на интелигентността RIAS-2. 

Denver e скринингов инструмент, който оценява в каква степен изследваното дете  може да осъществи определена задача или да постигне дадена цел.  

Основното му предназначение е да предостави организирано и клинично доказателство за общото развитие на изследваното дете и да алармира за потенциални проблеми в развитието. Той оценява освен нарушенията, така и силните страни в развитието на детето. С помощта на Denver II могат да бъдат идентифицирани деца със специални образователни потребности, както и да бъдат маркирани конкретни сфери на развитие, в които детето има нужда от допълнителна подкрепа.

RIAS-2 е инструмент за директна оценка на интелигентността. Той дава информация за изоставане в развитието или наличието на определено разстройство в речта или в когнитивните процеси. Приложим е за идентифициране на академичен талант и изпреварващо развитие.

 RIAS-2 изследва вербална и невербална интелигентност, памет и скорост на преработка. 

На базата на резултатите от проведения тест, специалистите имат възможност да изготвят подробна оценка за когнитивното функциониране на лицето, план за развитие на определените дефицитни области, както и подробно описание на силните страни и тяхното развитие.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Специалисти на Регионален център-София-град участваха в обучение за прилагане на Скрининг-тест при деца от 3-3.6години

Специалисти на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София град участваха в двудневно обучение на тема: „Прилагане на скрининг тест при деца от

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Обучение на тема: „Проектно-базирано обучение в работата с деца със специални образователни потребности“

На 23.02.2021 г. се проведе вътрешно квалификационно обучение за специалисти от РЦПППО-София-град с водещ Мариана Банчева на тема „Проектно-базирано обучение в работата с деца със

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Интервю на Калоян Дамянов – директор на РЦПППО – София-град в интервю за проблемите на децата със специални образователни потребности по време на пандемията

Калоян Дамянов в интервю по БСТВ – за проблемите на децата със специални образователни потребности по време на пандемията. по време на пандемията – интервю

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »