Подготовка на учениците със специални образователни потребности за тестване за COVID-19

Полезна информацията, която ще съдейства на екипите за подкрепа за личностно развитие в училищата да подпомогнат учениците със специални образователни потребности за участието им в тестване за COVID-19.

Тестванетo за COVID-19 e ново преживяване за учениците и е натоварено с някои страхове, породени от неизвестността и негативните обществени нагласи.
Представянето на смислено обяснение на това какво ще се случи, както и на стратегии за справяне с поведението на някои ученици със специални образователни потребности, е важно за благоприятното протичане на цялостния процес:


Необходимо е водещият специалист, който най-често се вижда с детето (най-често ресурсен учител), да проведе индивидуална среща с детето, посветена на темата тестване за COVID-19. Добре е на тази среща освен да разкажем целия процес по тестване и поведение в училище, свързани с COVID-19, и да го покажем в изображение стъпка по стъпка, за да създадем социален разказ и чрез него да го обясним внимателно.

Опитайте се да съпоставите разказа с разбирането на учениците със специални образователни потребности. Ако могат да четат, използвайте комбинация от писмена информация и снимки, за да им покажете процеса. Ако не могат да четат, използвайте снимки с няколко думи. На някои ученици може да им е по-лесно да проследят историята (процеса), ако стъпките са на отделни страници.

Вземете решение за разсейваща дейност, която да използвате, докато се взема пробата. Това най-лесно става чрез любимото им занимание, като гледане на видео или оцветяване на картина и докато извършват любимата си дейност, пробата се взема изключително бързо. Това може да бъде и успокояваща дейност, като стискане на топка или допир на ръцете върху нещо меко и приятно.


Да имате представа колко дълго ще продължи нещо некомфортно и кога ще бъде завършено, помага за намаляване на тревожността. За някои ученици вербалното и визуално обратно броене е ефективно, тъй като човек може да коригира темпото на вземане на пробата. Покажете визуалното отброяване на това колко дълго ще бъде вземана пробата, за да се уверят, че е много бързо и не води до никаква болка и дискомфорт. Последният елемент може да бъдат думите „всичко е готово“ или може да покажете думата (на снимката) за това какво ще получи ученикът, когато тестването приключи. Това може да бъде истинска близалка или друго любимо лакомство.

Полезен съвет:
Прочетете социалния разказ няколко пъти преди деня на теста. Това ще помогне на ученика със специални образователни потребности да разбере по-добре какво ще се случи. Дайте историята на родителите и те могат в домашни условия също да го изрепетират няколко пъти с ученика.
Възможно е въпреки нашата подготовка да не се получи незабавно вземане на пробата, тогава е необходимо да се осигурят условия за изчакване на по-дълго време на ученика с подходящи занимания с редуциран контакт с ученици. Може да опитаме отново, когато има такава възможност.
Винаги може да се свържете с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град за методическа подкрепа и насоки за действие.

За допълнителна инфорция:
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град
Адрес: гр.София ул.Владово 1, Тел: 02/8780234
Email: rcsofia@rcsf.bg или www.rcsf.bg

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Калина Христова се включи в семинар на тема: „Въвеждане на национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“

Калина Христова – ЗДУД в Регионален център-София- град участва в семинар „Въвеждане на национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »