СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ В РИСК(SENTYR)

Специалисти от РЦПППО-София-град участваха в обучение на младежки работници по проект „СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ В РИСК(SENTYR)“, което се проведе между 18 – 22 юни в гр. София и ефинансиран от програма Еразъм +. Домакин на събитието и водеща организация по проекта е НАРУ, а участници са 12 младежки работници от 5 европейски страни ( България, Турция, Словения, Холандия и Испания). В рамките на обучението присъстващите се запознаха със съдадените по проекта иновативни интелектуални продукти: оценъчна методолология за идентифициране на младежи в риск и обучителна методология за младежки работници.

В началото акцент бе поставен върху опознаването и практическото приложение на оценъчната метология, която съдържа съвети и инструменти за пълноценна оценка на младежите в риск.#SENTYR #Youthworkers#jointstafftraining  а на финала на обучението, младежките работници бяха подробно запознати с двата интелектуални продукта по проекта-оценъчна методология за идентифициране на младежи в риск и обучителна методология за младежки работници и бяха обучени как на практика могат да приложат иновативните методи и техники от методлогиите в работата с младежи в риск в техните страни и микрообщности.

Целта е да подпомогнат младежите в риск, за да подобрят те шансовете си за професионална реализация като развият предприемачески умения чрез по-добро себепознание и увереност в собствените си способности.
Двете методологии по проект SENTYR са достъпни на български език може да се изтеглят от сайта на НАРУ: 
http://narubg.org/…/sebepoznanie-i-predpriemachestvo-za-mla…

Методологиите са преведени на 5 езика и са достъпни на сайта на проекта: https://sentyr.eu/
През месец септември 2019 година предстои заключителна конференция по проект SENTYR в Испания.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ – 2019

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“, организирана от  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София град, съвместно с

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »