СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ В РИСК(SENTYR)

Специалисти от РЦПППО-София-град участваха в обучение на младежки работници по проект „СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ В РИСК(SENTYR)“, което се проведе между 18 – 22 юни в гр. София и ефинансиран от програма Еразъм +. Домакин на събитието и водеща организация по проекта е НАРУ, а участници са 12 младежки работници от 5 европейски страни ( България, Турция, Словения, Холандия и Испания). В рамките на обучението присъстващите се запознаха със съдадените по проекта иновативни интелектуални продукти: оценъчна методолология за идентифициране на младежи в риск и обучителна методология за младежки работници.

В началото акцент бе поставен върху опознаването и практическото приложение на оценъчната метология, която съдържа съвети и инструменти за пълноценна оценка на младежите в риск.#SENTYR #Youthworkers#jointstafftraining  а на финала на обучението, младежките работници бяха подробно запознати с двата интелектуални продукта по проекта-оценъчна методология за идентифициране на младежи в риск и обучителна методология за младежки работници и бяха обучени как на практика могат да приложат иновативните методи и техники от методлогиите в работата с младежи в риск в техните страни и микрообщности.

Целта е да подпомогнат младежите в риск, за да подобрят те шансовете си за професионална реализация като развият предприемачески умения чрез по-добро себепознание и увереност в собствените си способности.
Двете методологии по проект SENTYR са достъпни на български език може да се изтеглят от сайта на НАРУ: 
http://narubg.org/…/sebepoznanie-i-predpriemachestvo-za-mla…

Методологиите са преведени на 5 езика и са достъпни на сайта на проекта: https://sentyr.eu/
През месец септември 2019 година предстои заключителна конференция по проект SENTYR в Испания.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

Онлайн дискусия организирана от Българското училище за политика „Димитър Паница“

На 20.04.2022 г. Калина Христова-ЗДУД и Ана Ганчева-Александрова – психолог от Регионален център-София-град участваха в групова онлайн дискусия с представители на съдебната, образователната и социалната система, правоприлагащи

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Национална конференция – 2019

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“, организирана от  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София град, съвместно с

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »