ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕНЗОРНИ КО-ТЕРАПЕВТИ И ТРЕНИНГ С ПРОФ. КРИСТИАНЕ КУЛ

Водещият специалист по сензорна интеграция в Европа Кристияне Кулл участва в обучение за сензорни котерапевтим, уникално по рода си в България. Събитието е съвместна инициатива на НАРУ, Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ и Движение „Аутизъм днес“.

По време на първата лекция тя подчерта: „Мозъкът на аутистичните личности е с нарушена лимбична организация. Основното проявление е в нарушение на възможността да усещаш другите. Нервната система представлява баланс от функции на възбуда и релакс. „
„Децата с аутизъм са диспраксични и затова тичат постоянно без да могат да се съсредоточат. Понякога сензорната дисфункция при децата може да се стимулира от неговите родители, затова е важно да бъдат включени в програма за подкрепа и самите семейства.“
„В основата на приобщаването е как се чувства едно дете от реакциите на другите деца. В сензорната интеграция е залегнало разбирането, че е по-добре децата да общуват в среда с различни деца от колкото само с възрастни.“

Участниците в тренинга са представители от различни социални услуги, регионални центрове и специалисти на частна практика от цялата страна.Обучението ще продължи до 14 септември с много практични демонстрации в сензорната зала на Регионален център-София-град.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

От 18-22 септември отбелязваме международната седмица на глухите хора

За поредна година Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – София-град се включва в отбелязването на Международната седмица на Глухите хора.Една от целите

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »