Ново ръководство за адаптиране на учебното съдържание в предучилищното образование

Излезе от печат ново методическо ръководство за адаптиране на учебно съдържание по образователни направления за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания в предучилищна възраст.

Помагалото е част от проект: „Подкрепа на приобщаващото образование“ на Министерство на образование и науката и финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Помагалото цели да подкрепи педагогическите специалисти в предучилищното образование и да осигури необходимите знания и инструменти за ефективно разпознаване и работа с деца, имащи специални образователни потребности (СОП), включително и тези с хронични заболявания, като предложи възможности за адаптиране на учебното съдържание чрез приобщаващи подходи за работа.

Ръководството представя особеностите на физическата и образователната среда за децата в предучилищна възраст, посочва стратегии за адаптиране на учебното съдържание по образователните направления и предлага примерни планове за адаптирани педагогически ситуации за различни възрастови групи.

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- София-град и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Пазарджик са изпълнител на договор за изготвяне на методическото ръководство. 

Ръководството може да свалите от тук

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

От 18-22 септември отбелязваме международната седмица на глухите хора

За поредна година Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – София-град се включва в отбелязването на Международната седмица на Глухите хора.Една от целите

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »