Отбелязваме международния ден на Ерготерапията

На 27.10 Регионален център – София-град организира Кръгла маса на тема: „Ерготерапия в приобщаващото образование“ по повод международния ден на ерготерапията. Събитието се проведе в 2 панела:

  • Кръгла маса по актуални теми от специалисти от Комплексна програма по сензорна интеграция и ерготерапия към РЦПППО София-град и дискусия;
  • Практически сесии по ерготерапия, сензорна терапия, трудотерапия и арт терапия в залите към терапевтичната програма.

Основни акценти в събитието бяха – ранната интервенция и практическото ù приложение в приобщаващото образование, съвременни тенденции в ерготерапевтичната подкрепа, стратегии за пренасяне на терапевтичния опит в учебна среда и др.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Стартират обучения за обучители за прилагане на функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности

От 06.03.2023г. стартираха обученията за обучители за прилагане на функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Специалисти на Регионален център-София-град участваха в обучение за прилагане на Скрининг-тест при деца от 3-3.6години

Специалисти на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София град участваха в двудневно обучение на тема: „Прилагане на скрининг тест при деца от

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »