ЛЯТНА ШКОЛА ПО УЧИЛИЩНО ПРИОБЩАВАНЕ

Специалисти от Регионален център-София-град участваха в Лятна школа по училищно приобщаване организирана от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) чрез своя Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) в к.к. Албена.

В съчетание с приятната творческа атмосфера на морето, специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Благоевград, Перник, София-град, София-област, Хасково, Видин и Стара Загора започнаха работа в първия уъркшоп, воден от г-н Калоян Дамянов, на тема: „Разнообразяване на играта като метод на преподаване в приобщаващата класна стая“.  Освен практическите насоки и методи, Лятното издание на Школата тази година акцентира и върху филм, посветен на приобщаващото образование, като участницитеанализираха класните стаи, социалните връзки между учениците и  коментираха как българската класна стая може да стане по-приобщаваща, а уроците по-живи, интерактивни и привлекателни за всички ученици. Школа по училищно приобщаване се провежда в рамките на 5 дни (от 8 юли до 12 юли) в хотел Ком в к.к. Албена.

Вторият ден от Лятното издание на Школа за училищно приобщаване премина в практически семинар с лектор д-р Александър Кръстев на тема „Вurn-out: синдром на професионалното прегряване.“ Педагогическите специалисти от Регионалните центрове за подкрепа от страната, които взеха участие днес, обсъждаха причините за професионалното прегряване, както и начините за справяне със стреса от работното място и различни видове техники за справяне с напрегнатото ежедневие. Чрез инструменти за оценка всички наши участници разбраха дали са в риск от burn-out и какви стратегии да предприемат за превенция и реакция. Александър Кръстев е доктор по психология и водещ експерт на НАРУ в тази сфера.

Третият ден от Лятното издание на Школата по училищно приобщаване премина в разговори и дискусии за диференцията между обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие и ролята на тези два инструмента в процесите на приобщаващото образование и осигуряването на равен достът на всички деца до образователна среда.

По време на церемонията по официалното закриване на Лятното издание на Школата, всички участници получиха и удостоверение с 1 /един/ образователен кредит, според изискванията на Министерството на образованието и науката. Тази година в събитието участваха 30 специалисти.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Втора част от Европейската конференция „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“

Втората част от събитието постави нови посоки за развитието на професията ресурсен учител с участието на водещи експерти от България и Европа.След паузата,  програмата на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

НАД 80 РЕСУРСНИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ-ГРАД СЕ ВКЛЮЧИХА В ЛЕКЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ

Днес, 14 септември, в болница „Токуда“ се провежда лекционното обучение „Представяне и практика на сензорно-интегративната терапия“ с водещ проф. Кристияне Кул – Садахарам.  Събитието се

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »