ЛЯТНА ШКОЛА ПО УЧИЛИЩНО ПРИОБЩАВАНЕ

Специалисти от Регионален център-София-град участваха в Лятна школа по училищно приобщаване организирана от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) чрез своя Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) в к.к. Албена.

В съчетание с приятната творческа атмосфера на морето, специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Благоевград, Перник, София-град, София-област, Хасково, Видин и Стара Загора започнаха работа в първия уъркшоп, воден от г-н Калоян Дамянов, на тема: „Разнообразяване на играта като метод на преподаване в приобщаващата класна стая“.  Освен практическите насоки и методи, Лятното издание на Школата тази година акцентира и върху филм, посветен на приобщаващото образование, като участницитеанализираха класните стаи, социалните връзки между учениците и  коментираха как българската класна стая може да стане по-приобщаваща, а уроците по-живи, интерактивни и привлекателни за всички ученици. Школа по училищно приобщаване се провежда в рамките на 5 дни (от 8 юли до 12 юли) в хотел Ком в к.к. Албена.

Вторият ден от Лятното издание на Школа за училищно приобщаване премина в практически семинар с лектор д-р Александър Кръстев на тема „Вurn-out: синдром на професионалното прегряване.“ Педагогическите специалисти от Регионалните центрове за подкрепа от страната, които взеха участие днес, обсъждаха причините за професионалното прегряване, както и начините за справяне със стреса от работното място и различни видове техники за справяне с напрегнатото ежедневие. Чрез инструменти за оценка всички наши участници разбраха дали са в риск от burn-out и какви стратегии да предприемат за превенция и реакция. Александър Кръстев е доктор по психология и водещ експерт на НАРУ в тази сфера.

Третият ден от Лятното издание на Школата по училищно приобщаване премина в разговори и дискусии за диференцията между обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие и ролята на тези два инструмента в процесите на приобщаващото образование и осигуряването на равен достът на всички деца до образователна среда.

По време на церемонията по официалното закриване на Лятното издание на Школата, всички участници получиха и удостоверение с 1 /един/ образователен кредит, според изискванията на Министерството на образованието и науката. Тази година в събитието участваха 30 специалисти.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

Обучение на тема: ,,Разработване на планове за допълнителна подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“

Днес се проведе обучението на тема: ,,Разработване на планове за допълнителна подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“ – за

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »