Калоян Дамянов в “Decade of Success” 

Директорът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град е включен в изданието “Decade of Success” на успешните примери на завършилите  обменна програма на Държавния департамент на САЩ за организиране на общностите. Калоян Дамянов е един от над 300 възпитаници на GLC/GLCAP Professional Fellows Program от Европа. В изданието са представени 53 кратки истории за участници в програмата, които са постигнали успех в работата с различни общности. Директорът на РЦПППО-София-град е отличен в категориите-Права на хората с увреждане и Приобщаващо образование. 

Цялото издание може да прочетете от тук: https://glc-teachdemocracy2.org/wp-content/uploads/2022/11/FINAL_Decade-of-Success_compressed.pdf

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Столична регионална конференция „Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно“

На 30-31.05.2022 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София – град, съвместно с Факултет по науки за образованието и изкуствата

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »