Информационен семинар във връзка с провеждането на обучения за „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца”

На 24.06.2024 г. се проведе информационен семинар относно планирането на предстоящи обучения за прилагане на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца” за детските градини в област София-град.

Семинарът бе организиран във връзка с възлагателно писмо на МОН № 94-6940/07.12.2023 г., и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование и необходимостта за ранно откриване на проблеми в развитието, последвано от ефективна ранна интервенция, което да намали вероятността от задълбочаване на проблемите в съответната област и способства превенцията на вторични нарушения в други области. 

В семинара участваха над 120 педагогически специалисти от образователните институции от област София-град а водещи бяха Калина Секулова и Светломира Щерянова – специалисти от РЦПППО-София-град.

Обученията на педагогически специалисти, които да прилагат „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“ се планира да започнат в началото на 2024/2025 учебна година, като за целта ще бъде публикуван график на сайтовете на РЦПППО-София-град и РУО-София-град за провеждането им.

Специалисти от РЦПППО-София-град, преминали обученията за обучители по прилагане на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“ напълно безплатно и по предварителен график ще обучат педагогически специалисти от детските градини от област София-град по актуализираната версия, ръководство и стимулен материал за прилагане на скрининг теста.

В обученията могат да участват повече от един специалист от детска градина, като е предвидено всяка столична детска градина да получи 1 екземпляр от стимулната книжка за прилагане на Ранната скринингова оценка.

Освен обучения за прилагане на скрининг теста, обучителите от РЦПППО ще провеждат и методическа подкрепа за определяне на обща или допълнителна подкрепа, както и супервизия на специалистите от детските градини.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Тренинг за преодоляване на бърнаут ефекта в работата на Регионален екип

Тренинг за преодоляване на бърнаут ефекта в работата на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности се

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Международна конференция: „Развитие на социални и емоционални умения в образованието и грижите в ранна детска възраст в Европа“

Представители на Регионален център-София-град се включиха в международна конференция на значима тема за социалните и емоционални умения при деца в ранна и предучилищна възраст, която

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

“Животински свят” в Лятната програма на Регионален център-София-град

Четвъртата седмица от Лятната програма на РЦПППО-София град е на тема “Животински свят”! В първия ден децата и специалистите заедно изработиха апликации, рисунки и други разнообразните

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »