РЦПППО-София-град с одобрен проект по КД 2, сектор Училищно образование на програма Еразъм+ RoboSTEAM4ALL

Проект “RoboSTEAM4ALL: Подкрепа за професионалното развитие на учителите за приобщавано преподаване и учене на STEAM и роботика за деца с интелектуални и обучителни затруднения” на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град ще бъде финансиран със 60 000 евро по програма Еразъм +.

Проектът е класиран на първо място с най-висок брой точки от организациите, кандидатстващи в този сектор.

Проектът ще стартира на 01.04.2024 г. и е с продължителност 15 месеца.

Заедно с партньора ни – „A & A Emphasys Interactive Solutions“ ООД от Кипър ще създадем специална програма за преподаване на STEAM и роботика за деца с интелектуални и обучителни затруднения на възраст 6-12 г., която ще бъде тестване, валидирана и разпространена.

Освен гореспоменатата програма, насочена към учители в начален етап на образование, ще бъде създаден и обучителен курс за родители – как те да подкрепят децата си в изучаването на STEAM – предмети и роботика за деца. Ще бъдат извършени редица дейности, сред които са:

  • обучение за професионално развитие на учители от началното училище за придобиване на умения в областта на STEAM, кодирането и роботиката;
  • обучение за повишаване на квалификацията на родителите; мобилност за смесено обучение на партньорите;
  • събития за повишаване на осведомеността за RoboSTEAM4ALL като информационни дни и панаир на семейството.

В резултат на проекта ще бъдат създадени:
– Изчерпателен пакет, включващ всички помощни материали, инструменти и ресурси за въвеждането на STEAM и роботика в началното образование;
– Електронен речник на термините, свързани с цифровите технологии, технологиите на изкуството и роботиката;
– Пакетът с дейности RoboSTEAM4All, включващ дейности за различни учебни програми;
– Разработване на рамката за компетентност RoboSTEAM4All;
– Създаване и поддържане на платформата RoboSTEAM4All за съхранение на всички резултати от проекта.

По този начин ще успеем да подкрепим цифровата трансформация и модернизацията на началните училища. Чрез проекта ще се обогати качеството на началното образование и ще се укрепят професионалните компетенции на учителите.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Таня Иванова – рехабилитатор на слуха и говора в РЦПППО-София-град с интервю в сайт за родители

Таня Иванова – рехабилитатор на слуха и говора в Регионален център-София-град с полезно и изчерпателно интервю в сайт за родители “Детските градини.com” Споделяме казаното в

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »