Завърши обучението за Помощник на учителя

В рамките на изминалата седмица – от 30.10.2023 г. до 03.11.2023 г. в РЦПППО-София-град се проведе обучение за новоназначените Помощници на учителя от образователните институции в град София. 16 участници се включиха в обучението, което завърши с раздаване на сертификати.

Обучителните екипи от специалисти на Регионален център-София-град – Ваня Рачева, Величка Иванова, Калина Секулова, Мария Игнатова, Силвия Аргирова, Светломира Щерянова, Симона Пенева и Цветомира Ангелова разгледаха подробно темите:
– Принципи и методи на приобщаващото образование
– Ефективност на помощник на учителя
– Основни групи деца със специални образователни потребности.
– Съвместно преподаване: учител – ресурсен учител – помощник на учителя.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Обучения на тема: „Адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности“

На 04.02.2021 г. и на 10.02.2021 г., във връзка с изпълнение на плана за квалификация на педагогическите специалисти и годишния план на РУО–София-град за учебната

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »