Специалисти от РЦПППО-София-град преминаха обучение за обучители за прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“

Специалисти от Регионален център-София град преминаха обучение за обучители за прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“.
Във връзка с възлагателно писмо № 94-6940/07.12.2023 г. на МОН, РЦПППО – София-град, съвместно с доц. д-р Мария Трифонова от БАН, проф. д-р Любослава Пенева и проф. дфн Юлияна Стоянова от Софийски униветситет „Св. Климент Охридски“ издадоха актуализирана версия на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“, като електронен вариант на книжното тяло e достъпно на сайта на РЦПППО – София-град. https://rcsf.bg/onlajn-resursi/ranna-skriningova-oczenka-i-nasoki-za-stimulirane-razvitieto-na-trigodishnite-decza/

В обученията за обучители се включиха специалисти от всички Регионални центрове в страната, които ще бъдат запознати с основните цели на скрининг изследването и мястото му в ранното оценяване на потребността от подкрепа на децата, както и условията за провеждането му. Основна част от обучението за обучители ще включи тренинг за прилагане на скрининг теста и представяне на резултатите пред родителите, както и насоки за взаимодействие с тях.
След приключване на обученията се предвижда обучителите от всеки Регионален център да обучават регулярно учители от детски градини на областно ниво за ефективно прилагане на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“, като дейността ще бъде приоритетна и в бъдеще.

Екипите на регионалните центрове в страната имат готовност да провеждат обучения на учителите от детските градини по прилагане на скрининговата оценка.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Вълшебства по Коледа

Прекрасен и изключително мил подарък пристигна днес в РЦПППО-София-град, специално изработен от сръчните ръчички на децата от ДГ 198 “Косе Босе” и техните учители! Благодарим

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Европейски проект търси възможните решения за приобщаващото образование по време на глобални кризи 

На 27.09. 2022г. беше проведена работна среща по проект BRIES-Изграждане на устойчивост чрез приобщаващи образователни системи  на Европейската агенция за специални образователни потребности в Министерство на образованието

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »