Адаптиране на учебното съдържание за ученици със СОП

Във връзка с изпълнение на плана за квалификация на педагогическите специалисти и годишния план на РУО–София-град за учебната 2020/2021г., Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София град ще проведе обучение на тема „Адаптиране на учебното съдържане за ученици със специални образователни потребности“, както следва:

  1. За учители от начален етап на столичните училища обучението ще се проведе на 04.02.2021 г. от 13.00 ч.
  2. За учители от прогимназиален и гимназиален етап на столичните училища обучението ще се проведе на 10.02.2021 г. от 13.00 ч.

Участието е онлайн и не носи квалификационен кредит. Като част от програмата за квалификация на РЦПППО – София град е безплатно за участниците.

 За участие е необходимо да се изпрати заявка за участие, съдържаща имената на участника и училището, в което работи на електронна поща: rcsf.edu@gmail.com до 29.01.2021г

Допуска се по един представител от една образователна институция.

Местата са ограничени и поради това заявката ще се счита за завършена след изпратено потвърждение от наша страна.

Линк и подробности за участието ще бъдат изпратени на участниците допълнително по електронната поща.  

За повече информация тел. 0877183624.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Представители на РЦПППО-София-град участваха в Националната конференция във Велико Търново

Калоян Дамянов и Калина Христова от РЦПППО-София-град участваха в Националната конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и в детската градина в гр. Велико Търново по

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Лятна програма на Регионален център-София-град 2022г. – „Спорт за всички“

Завърши първата седмица от лятната програма на РЦПППО – София-град на тема „Спорт за всички“. Децата, заедно със специалистите изпълняваха разнообразни двигателни задачи и упражнения,

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »