Адаптиране на учебното съдържание за ученици със СОП

Във връзка с изпълнение на плана за квалификация на педагогическите специалисти и годишния план на РУО–София-град за учебната 2020/2021г., Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София град ще проведе обучение на тема „Адаптиране на учебното съдържане за ученици със специални образователни потребности“, както следва:

  1. За учители от начален етап на столичните училища обучението ще се проведе на 04.02.2021 г. от 13.00 ч.
  2. За учители от прогимназиален и гимназиален етап на столичните училища обучението ще се проведе на 10.02.2021 г. от 13.00 ч.

Участието е онлайн и не носи квалификационен кредит. Като част от програмата за квалификация на РЦПППО – София град е безплатно за участниците.

 За участие е необходимо да се изпрати заявка за участие, съдържаща имената на участника и училището, в което работи на електронна поща: rcsf.edu@gmail.com до 29.01.2021г

Допуска се по един представител от една образователна институция.

Местата са ограничени и поради това заявката ще се счита за завършена след изпратено потвърждение от наша страна.

Линк и подробности за участието ще бъдат изпратени на участниците допълнително по електронната поща.  

За повече информация тел. 0877183624.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Регионален център-София-град е съорганизатор на международен форум за жестов език

На 12-14.10.2022 г. в София се проведе международна научна конференция „Жестовият език в образованието и науката“. Организатори на събитието са Министерство на образованието и науката,

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Пилотен проект на Столичния общински съвет за създаване на пространства за интензивна допълнителна подкрепа като елемент от приобщаващото образование

На 26 септември във Френския културен център се състоя представяне на пилотен проект на Столичния общински съвет за създаване на пространства за интензивна допълнителна подкрепа

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »