Нов наш проект е одобрен по програма Еразъм+

Проектното предложение на РЦПППО – София-град: „Нови хоризонти в приобщаващото образование“ бе одобрено за финансиране по програма Еразъм +, К1, сектор „Училищно образование“. В рамките на тази инициатива ще дадем възможност на 20 наши педагогикески специалисти да участват в обучителни курсове в Лисабон, Португалия и Санта Крус де Тенерифе, Испания по темите „Цифрови инструменти, геймификация ииизкуствен интелект в образованието“ и „Управление на разнообразието в класната стая: посрещане на предстоящите предизвикателства“.
В резултат, очакваме нашите ресурсни учители и специалисти да са по-подготвени за посрещне предизвикателствата на постоянно променящата се среда и изискванията на настоящата учебна среда; 10 служители ще подобрят компетенциите си за прилагане на новите цифрови инструменти, геймификацията и изкуствения интелект в образованието, а 10 ще подобрят компетенциите си за работа в мултикултурна среда и за създаване на по-приобщаващи класни стаи.

РЦПППО – София-град ще придобие опит в областта на международния обмен и популяризирането на ценностите на ЕС.
Участниците в двете обучения ще бъдат избрани след организиран конкурс, който ще бъде обявен на по-късен етап.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Национална конференция – 2019

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“, организирана от  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София град, съвместно с

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Насочване след 7 клас

ВАЖНО! април 29, 2020 Изх. №РУО1-9161/28.04.2020 г. Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »