Супервизия на ресурсни специалисти

На 24.02.2022 г. се проведе първата супервизия на ресурсни учители от РЦПППО-София-град с проф. д-р Емилия Евгениева. По време на срещата 10 ресурсни специалисти представиха индивидуални казуси от практиката, които бяха супервизирани според моментния приоритет за интервенция. Разгледани бяха казуси, които са провокирали педагозите. Проф. Евгениева даде професионални и практични съвети за превенция на бърнаута и ефективна работа с колегите учители в институциите.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Калина Христова взе участие в Регионалната конференция на РЦПППО – Монтана

На 22-23.03.2022 г. в Монтана се проведе Регионална конференция на тема „Приобщаващо образование-различни възможности, равни шансове за успех“ от РЦПППО-Монтана съвместно с РУО гр. Монтана.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2021/2022 година

РЦПППO-София-град започна прием на заявки за осигуряване на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Подаване на данни за специалисти в ЕПЛР и за информация за деца и ученици със СОП

ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СОП И СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА СТОЛИЧНИТЕ

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »