Супервизия на ресурсни специалисти

На 24.02.2022 г. се проведе първата супервизия на ресурсни учители от РЦПППО-София-град с проф. д-р Емилия Евгениева. По време на срещата 10 ресурсни специалисти представиха индивидуални казуси от практиката, които бяха супервизирани според моментния приоритет за интервенция. Разгледани бяха казуси, които са провокирали педагозите. Проф. Евгениева даде професионални и практични съвети за превенция на бърнаута и ефективна работа с колегите учители в институциите.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини