Супервизия на ресурсни специалисти

На 24.02.2022 г. се проведе първата супервизия на ресурсни учители от РЦПППО-София-град с проф. д-р Емилия Евгениева. По време на срещата 10 ресурсни специалисти представиха индивидуални казуси от практиката, които бяха супервизирани според моментния приоритет за интервенция. Разгледани бяха казуси, които са провокирали педагозите. Проф. Евгениева даде професионални и практични съвети за превенция на бърнаута и ефективна работа с колегите учители в институциите.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Калина Христова взе участие в Регионалната конференция на РЦПППО – Монтана

На 22-23.03.2022 г. в Монтана се проведе Регионална конференция на тема „Приобщаващо образование-различни възможности, равни шансове за успех“ от РЦПППО-Монтана съвместно с РУО гр. Монтана.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Калоян Дамянов в “Decade of Success” 

Директорът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град е включен в изданието “Decade of Success” на успешните примери на завършилите  обменна програма на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »