Столична регионална конференция „Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно“

На 30-31.05.2022 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София – град, съвместно с Факултет по науки за образованието и изкуствата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира Столична регионална конференция „Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно“. Конференцията се организира по повод 15 години от създаването на Регионалните центрове в България

Конференцията беше открита от Лилия Кисьова – Координатор на Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ в Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование – София-град.

Лилия Кисьова

Сред официалните гости на събитието, приветствено слово отправиха – зам.–министъра на образованието и науката- г-жа Мария Гайдарова, Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образованието – София-град, Грета Ганчева – директор на Дирекция на „Приобщаващо образование“ към Министерство на образованието и науката, г-жа Цветелина Кьосева от името г-жа Елеонора Лилова – Председател на Държавната агенция за закрила на детето,

На събитието участваха също представители от научната общност към ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“, експерти, директори и специалисти от Регионални центрове в страната, детски градини и училища, Центрове за специална образователна подкрепа, Представители на неправителствени организации, общообразователни учители, родители, участници от родителски организации, студенти и други.

Почерпката по време на кафе-паузата и кутия с бисквитки беше осигурена за всички участници от Работилничка „Бисквитки“ – Социално предприятие, което осигурява заетост на младежи със специални образователни потребности.

След официалните приветствия, участниците в конференцията се включиха в три работни секции, в които ще продължи представянето на доклади и добри практики. Секциите са разпределени в три теми:

– Приобщаващи практики в училищна и извънучилищна среда

– Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск и с изявени дарби

– Подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности.

Калина Христова, Невена Николова и Мария Младенова-заместник директори по учебната дейност в Регионален център София-град представиха “Приобщаваща среда, квалификацията на специалистите и работата с родителите – ключови фактори за предоставяне на качествена допълнителна подкрепа в РЦПППО – София-град”.

За приобщаващата среда и успешното екипно сътрудничество между специалистите от ДГ 85 “Родина” и РЦПППО-София-град, по време на своята презентация екипът от ЗДУД на РЦПППО – София-град представи кратък филм за споделяне на добри практики в сферата на приобщаващото образование.

На втория ден от конференцията бяха организирани три работни визити, в които участниците имаха възможност да наблюдават добри практики в общообразователна среда и демонстрация в зала за сензорна интеграция и ерготерапия.

Групата, която посети Комплексна програма по Ерготерапия и сензорна интеграция в Регионален център – София-град имаше възможността да наблюдава терапевтична сесия в основната зала. Заедно с цялостната организация и дейности в програмата, участниците се запознаха и с основните цели на терапията, структурата на сесиите, използване на материалите и др.

Естествено възникна и дискусия свързана с практическото приложение на Ерготерапията в приобщаващото образование, както и стратегии за пренасяне на терапевтични опит в образователния процес.

Визитата в 37 СУ „Райна Княгиня“- гр. София започна с топло посрещане на участниците от конференцията. След кратко представяне на ЕПЛР, бяха споделени практики и политики за работа с деца със специални образователни потребности. Гостите имаха възможността на място да се запознаят с работата на специалистите при индивидуални занятия с учениците. Също така наблюдаваха как протича съвместен урок (учител и специалист) в класната стая и включването на ученик на допълнителна подкрепа в него.

Посещението в 140 СУ „Иван Богоров“ протече с изключително добра организация. Директорът, г-жа Мая Зафирова разказа на участниците за развитието на училището, броя на паралелките от всички етапи на образование и за организацията на работата с учениците със специални образователни потребности. Посетени бяха всички кабинети и класните стаи, въпреки че в момента се провеждаха учебни часове с учениците и терапевтичната дейност на специалистите.

Всички гости останаха впечатлени от материалната база и осигурените материали, както и от организацията на пространствата на специалистите и най-вече на класната стая на г-н Константин Поборников – учител по английски език, който същевремнно притежава допълнителна квалификация в сферата на ресурсното подпомагане и работи успешно и с децата на допълнителна подкрепа в класовете, на които преподава.

След приятната разходка, гостите бяха поканени да разгледат документация на учениците със СОП в кабинета на г-жа Зафирова и да дискутират по различни въпроси. Показана беше и актовата зала на училището, където се провеждаха репетиции по народни танци с учениците от профилираната паралелка.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

Грипна ваканция

В изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването, всички педагогически специалисти в РЦПППО-София-град ще бъдат в служебен отпуск, поради обявена национална грипна ваканция в периода

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА В ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

На 07.11.2018 се проведе информационен семинар с педагогически специалисти от РЦПППО-София-град на тема ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА В ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »