Столична регионална конференция „Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно“

На 30-31.05.2022 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София – град, съвместно с Факултет по науки за образованието и изкуствата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира Столична регионална конференция „Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно“. Конференцията се организира по повод 15 години от създаването на Регионалните центрове в България

Конференцията беше открита от Лилия Кисьова – Координатор на Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ в Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование – София-град.

Лилия Кисьова

Сред официалните гости на събитието, приветствено слово отправиха – зам.–министъра на образованието и науката- г-жа Мария Гайдарова, Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образованието – София-град, Грета Ганчева – директор на Дирекция на „Приобщаващо образование“ към Министерство на образованието и науката, г-жа Цветелина Кьосева от името г-жа Елеонора Лилова – Председател на Държавната агенция за закрила на детето,

На събитието участваха също представители от научната общност към ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“, експерти, директори и специалисти от Регионални центрове в страната, детски градини и училища, Центрове за специална образователна подкрепа, Представители на неправителствени организации, общообразователни учители, родители, участници от родителски организации, студенти и други.

Почерпката по време на кафе-паузата и кутия с бисквитки беше осигурена за всички участници от Работилничка „Бисквитки“ – Социално предприятие, което осигурява заетост на младежи със специални образователни потребности.

След официалните приветствия, участниците в конференцията се включиха в три работни секции, в които ще продължи представянето на доклади и добри практики. Секциите са разпределени в три теми:

– Приобщаващи практики в училищна и извънучилищна среда

– Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск и с изявени дарби

– Подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности.

Калина Христова, Невена Николова и Мария Младенова-заместник директори по учебната дейност в Регионален център София-град представиха “Приобщаваща среда, квалификацията на специалистите и работата с родителите – ключови фактори за предоставяне на качествена допълнителна подкрепа в РЦПППО – София-град”.

За приобщаващата среда и успешното екипно сътрудничество между специалистите от ДГ 85 “Родина” и РЦПППО-София-град, по време на своята презентация екипът от ЗДУД на РЦПППО – София-град представи кратък филм за споделяне на добри практики в сферата на приобщаващото образование.

На втория ден от конференцията бяха организирани три работни визити, в които участниците имаха възможност да наблюдават добри практики в общообразователна среда и демонстрация в зала за сензорна интеграция и ерготерапия.

Групата, която посети Комплексна програма по Ерготерапия и сензорна интеграция в Регионален център – София-град имаше възможността да наблюдава терапевтична сесия в основната зала. Заедно с цялостната организация и дейности в програмата, участниците се запознаха и с основните цели на терапията, структурата на сесиите, използване на материалите и др.

Естествено възникна и дискусия свързана с практическото приложение на Ерготерапията в приобщаващото образование, както и стратегии за пренасяне на терапевтични опит в образователния процес.

Визитата в 37 СУ „Райна Княгиня“- гр. София започна с топло посрещане на участниците от конференцията. След кратко представяне на ЕПЛР, бяха споделени практики и политики за работа с деца със специални образователни потребности. Гостите имаха възможността на място да се запознаят с работата на специалистите при индивидуални занятия с учениците. Също така наблюдаваха как протича съвместен урок (учител и специалист) в класната стая и включването на ученик на допълнителна подкрепа в него.

Посещението в 140 СУ „Иван Богоров“ протече с изключително добра организация. Директорът, г-жа Мая Зафирова разказа на участниците за развитието на училището, броя на паралелките от всички етапи на образование и за организацията на работата с учениците със специални образователни потребности. Посетени бяха всички кабинети и класните стаи, въпреки че в момента се провеждаха учебни часове с учениците и терапевтичната дейност на специалистите.

Всички гости останаха впечатлени от материалната база и осигурените материали, както и от организацията на пространствата на специалистите и най-вече на класната стая на г-н Константин Поборников – учител по английски език, който същевремнно притежава допълнителна квалификация в сферата на ресурсното подпомагане и работи успешно и с децата на допълнителна подкрепа в класовете, на които преподава.

След приятната разходка, гостите бяха поканени да разгледат документация на учениците със СОП в кабинета на г-жа Зафирова и да дискутират по различни въпроси. Показана беше и актовата зала на училището, където се провеждаха репетиции по народни танци с учениците от профилираната паралелка.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Кандидатстване за Комплексната програма по Ерготерапия и сензорна интеграция и Програма по трудотерапия

РЦПППО – София-град стартира кампанията за кандидатстване за Комплексната програма по Ерготерапия и Сензорна интеграция и Програма по трудотерапия. Документи за кандидатстване в програмите за

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »