Специалисти от Регионален център – София-град представиха безплатен софтуер за ДАК – C board

На 18.05.2022г. се проведе онлайн семинар за допълваща и алтернативна комуникация в рамките на проект „Глас за всяко дете“, в който Регионален център – София-град е партньор на Уницеф.

Анна Динчева, Деница Димитрова и Ваня Рачева от Регионален център – София-град представиха възможностите на Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) и нейното практическо приложение в процеса на приобщаващото образование.

Проведеният семинар е част от серията срещи, които специалисти провеждат с учители и специалисти, координатори на ЕПЛР и родители.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Интервю на Калоян Дамянов – директор на РЦПППО – София-град в интервю за проблемите на децата със специални образователни потребности по време на пандемията

Калоян Дамянов в интервю по БСТВ – за проблемите на децата със специални образователни потребности по време на пандемията. по време на пандемията – интервю

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

ОБУЧЕНИЕ ЗА СУПЕРВИЗОРИ

на 06.02.2019г.  в Регионален център – София град започна първия модул от обучението на супервизори за училищните екипи за подкрепа за личностното развитие и на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »