Специалисти от Регионален център – София-град представиха безплатен софтуер за ДАК – C board

На 18.05.2022г. се проведе онлайн семинар за допълваща и алтернативна комуникация в рамките на проект „Глас за всяко дете“, в който Регионален център – София-град е партньор на Уницеф.

Анна Динчева, Деница Димитрова и Ваня Рачева от Регионален център – София-град представиха възможностите на Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) и нейното практическо приложение в процеса на приобщаващото образование.

Проведеният семинар е част от серията срещи, които специалисти провеждат с учители и специалисти, координатори на ЕПЛР и родители.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Психологическа подкрепа

Регионален център–София-град възобновява  телефонна линия за осъществяване на психологически консултации и подкрепа в следствие разпространението на COVID-19 .  От 11.11.2020 г. между 08:30 -16:30 чaca на тел:

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Обучения на тема: „Адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности“

На 04.02.2021 г. и на 10.02.2021 г., във връзка с изпълнение на плана за квалификация на педагогическите специалисти и годишния план на РУО–София-град за учебната

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »