Специалисти от РЦПППО участваха в семинар по проект STEAM4SEN

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО-София-град се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект STEAM4SEN – Приобщаващо и иновативно STE(A)M обучение за ученици, вкл. за ученици със специални образователни потребности, финансиран по програма Еразъм+.

В семинара участваха 30 учители, ресурсни специалисти, заместник-директори, представители на обучителни организации и доброволци. Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проекта, представи създадените образователни инструменти, които могат да бъдат използвани от различните педагогически специалисти в процеса на STEAM обучението като:

•Разработените методология и пакет с образователни дейности.

•Резултатите от тестването на образователните дейности.

•Основните препоръки към училищните мениджъри и политиците.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Лятна програма на Регионален център-София-град 2022г. – „Спорт за всички“

Завърши първата седмица от лятната програма на РЦПППО – София-град на тема „Спорт за всички“. Децата, заедно със специалистите изпълняваха разнообразни двигателни задачи и упражнения,

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Столична регионална конференция „Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно“

На 30-31.05.2022 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София – град, съвместно с Факултет по науки за образованието и изкуствата

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »