Специалисти от РЦПППО участваха в семинар по проект STEAM4SEN

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО-София-град се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект STEAM4SEN – Приобщаващо и иновативно STE(A)M обучение за ученици, вкл. за ученици със специални образователни потребности, финансиран по програма Еразъм+.

В семинара участваха 30 учители, ресурсни специалисти, заместник-директори, представители на обучителни организации и доброволци. Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проекта, представи създадените образователни инструменти, които могат да бъдат използвани от различните педагогически специалисти в процеса на STEAM обучението като:

•Разработените методология и пакет с образователни дейности.

•Резултатите от тестването на образователните дейности.

•Основните препоръки към училищните мениджъри и политиците.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

РЦПППО-София-град с одобрен проект по КД 2, сектор Училищно образование на програма Еразъм+ RoboSTEAM4ALL

Проект “RoboSTEAM4ALL: Подкрепа за професионалното развитие на учителите за приобщавано преподаване и учене на STEAM и роботика за деца с интелектуални и обучителни затруднения” на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Възобновена е телефонната линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители

Възобновява се работата на телефонните линии за психологическа подкрепа на Министерството на образованието и науката в сътрудничество с РЦПППО-София-град. Организацията за предоставяне на психологическа подкрепа

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »