Специалисти от РЦПППО участваха в семинар по проект STEAM4SEN

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО-София-град се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект STEAM4SEN – Приобщаващо и иновативно STE(A)M обучение за ученици, вкл. за ученици със специални образователни потребности, финансиран по програма Еразъм+.

В семинара участваха 30 учители, ресурсни специалисти, заместник-директори, представители на обучителни организации и доброволци. Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проекта, представи създадените образователни инструменти, които могат да бъдат използвани от различните педагогически специалисти в процеса на STEAM обучението като:

•Разработените методология и пакет с образователни дейности.

•Резултатите от тестването на образователните дейности.

•Основните препоръки към училищните мениджъри и политиците.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

Лятна програма 2021

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град организира ЛЯТНА ПРОГРАМА за деца и ученици със специални образователни потребности от подготвителна група до IV клас.Програмата

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2021/2022 година

РЦПППO-София-град започна прием на заявки за осигуряване на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »