Специалисти от РЦПППО участваха в семинар по проект STEAM4SEN

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО-София-град се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект STEAM4SEN – Приобщаващо и иновативно STE(A)M обучение за ученици, вкл. за ученици със специални образователни потребности, финансиран по програма Еразъм+.

В семинара участваха 30 учители, ресурсни специалисти, заместник-директори, представители на обучителни организации и доброволци. Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проекта, представи създадените образователни инструменти, които могат да бъдат използвани от различните педагогически специалисти в процеса на STEAM обучението като:

•Разработените методология и пакет с образователни дейности.

•Резултатите от тестването на образователните дейности.

•Основните препоръки към училищните мениджъри и политиците.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Калоян Дамянов в “Decade of Success” 

Директорът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град е включен в изданието “Decade of Success” на успешните примери на завършилите  обменна програма на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »