Специалисти от РЦПППО-София-град участваха в научнопрактическата конференция „Детето и детския свят“

На 1 и 2 юни, 2024 г, представители от РЦПППО-София -град взеха участие в научнопрактическата конференция „Детето и детския свят“, организирана от Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) към СУ „Св. Климент Охридски“.

Приветствено слово към участниците изказа  доц. д-р Ваня Божилова, декан на факултета по педагогика.

„На добър час на конференцията“ и поздравления за инициативата, пожелаха г-н Рамиз Бехбудов, представител на UNICEF България, г-жа Камелия Николова, представител на Агенцията за закрила на детето, г-жа Цанкова, представител на  централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет.

На 1 юни, ресурсните учители от РЦПППО-София-град – Галя Мийкова, Елена Кирилова и Венета Георгиева представиха изложение на детското творчество, като бяха представени творбите и резултатите от работата на децата от програмата за трудова и арттерапия от Комплексната програма по ерготерапия и сензорна интеграция на Центъра.

През втория ден на конференцията бяха представени темите: „Детето и литературата за деца“, „Детето и дигиталния свят“, „Детето и социалните грижи за него“, „Детето и свободното време „, „Детето и неговите различия“ и „Детето и светът на зависимостите“.

 РЦПППО-София-град се включи в направление „Детето и неговите различия“ с доклад на тема „Арттерапевтична подкрепа в приобщаващото образование „, съвместна разработка на гл. ас. д-р Калоян Дамянов и Галя Мийкова.  Докладът представи дейността на Комплексната програма по ерготерапия и сензорна интеграция, работата на програмата по трудова и арттерапия, както и изследване, проследяващо ефективността на арттерапевтични техники в контекста на приобщаващото образование на РЦПППО – София-град.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини