Специалисти от РЦПППО-София-град на първата национална среща на ерготерапевтите в България

На 27 и 28.11 в РЦПППО гр.Габрово се провежда първа национална среща на ерготерапевтите в приобщаващото образование.

Участници от цялата страна представят добри практики в прилагането на Ерготерапия в дейността на регионалните центрове, както и основни предизвикателства и стратегии за оптимизиране на терапевтичния процес.

Анна Динчева и Галя Мийкова от Регионален център- София-град взеха участие във форума. Анна Динчева представи 2 доклада – „Ранна интервенция в Комплексна програма по Ерготерапия и сензорна интеграция“ и „Основна документация, която води ерготерапевта/сензорния терапевт“.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини