Практическа конференция “Допълващата и алтернативна комуникация /ДАК/ и приобщаване”

На 21 май 2024 г. РЦПППО – София-град организира практическа конференция насочена към мултиплициране на опита сред специалисти в образователната, социалната и здравната сфера, споделяне на добри практики, представяне на случаи и дискутиране на предизвикателствата и перспективите пред използването на средствата за допълваща и алтернативна комуникация. Събитието се проведе с парк-хотел Москва и включи над 65 участници. То е в рамките на проект Глас за всяко дете, изпълняван от УНИЦЕФ и 13 регионални центъра в страната. Регионален център – София-град е координатор на проекта. 

Целта на проект „Глас за всяко дете“ е да осигури възможност на всяко дете в България да общува чрез помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация. Въвеждането на ДАК гарантира правото на невербалните деца на образование, като същевременно допринася за справяне със стигматизацията на такива деца по отношение на техния потенциал за приобщаване и образование. Регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование имат ключова роля като структури, които да осигурят цялостния и завършен процес, вкл. чрез укрепване на капацитета на учителите и родителите за използване на ДАК. Програмата „Глас за всяко дете“ предоставя възможност на децата с увреждания да общуват лесно, с подкрепата на своите учители, като им предоставя необходимите умения и инструменти. 

Всяко от партниращите РЦПППО в страната фасилитира интервизионни срещи за обмяна на опит в професионалната общност и рефлексия върху работа по случаи, като организира 4 срещи в периода от ноември 2023 до април 2024 между специалисти в областта, работещи с деца с увреждания и/или използващи ДАК в своята практика. Срещите се случват на всеки 6-8 седмици и имат за цел професионален обмен и рефлексия върху практиките и са насочени към специалисти от образователната и социалната сфера в областта, включени в обучения за ДАК в рамките на първа или втора фаза на проект „Глас за всяко дете“ или с интерес към темите за ДАК и опит в работа с невербални деца и деца с комуникативни нужди. 

Участниците в срещите, фасилитирани от Анна Динчева от Регионален център – София-град днес имаха възможността да представят и пред по-широка публика своята работа с ДАК и подкрепата на децата от различни институции.

Участие взеха и родители на деца, използващи в ежедневието си средства за ДАК.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Европейско обучение за социално предприемачество в Регионален център-София-град

12 младежи от 5 държави се включиха в проект „ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ“, Програма Еразъм+.  Второто обучение на младежки работници на тема: „Създаване

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Грипна ваканция

В изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването, всички педагогически специалисти в РЦПППО-София-град ще бъдат в служебен отпуск, поради обявена национална грипна ваканция в периода

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »