PЦПППО – София-град представи новата информационна система за приобщаващо образование

На 17.11.2022 г. РЦПППО – София-град запозна представители на всички Регионални центрове от страната с новата Информационна система за приобщаващо образование. Платформата предоставя както обобщена информация за децата и учениците на допълнителна подкрепа, така и дава възможност за по-добра координация на всички РЦПППО на национално ниво. На срещата беше представена отново и дигиталната платформа „Подкрепи ме“, която е изградена със сътрудничеството и подкрепата на МОН, РЦПППО – София-град и УНИЦЕФ и чрез която се създават и разпространяват онлайн обучителни ресурси за деца със специални образователни потребности и техните семейства. Като част от срещата на участниците бяха представени и новите функционалности на националния сайт на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Повече информация може да намерите като последвате линковете:

https://podkrepime.mon.bg/

https://rcpppo.bg/
Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Представянето на онлайн платформата “Подкрепи ме” в Бургас и Стара Загора

Продължава представянето на нашата онлайн платформа “Подкрепи ме” в страната. Основните цели на платформата са подкрепа за децата със специални образователни потребности и родителите им

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »