PЦПППО – София-град представи новата информационна система за приобщаващо образование

На 17.11.2022 г. РЦПППО – София-град запозна представители на всички Регионални центрове от страната с новата Информационна система за приобщаващо образование. Платформата предоставя както обобщена информация за децата и учениците на допълнителна подкрепа, така и дава възможност за по-добра координация на всички РЦПППО на национално ниво. На срещата беше представена отново и дигиталната платформа „Подкрепи ме“, която е изградена със сътрудничеството и подкрепата на МОН, РЦПППО – София-град и УНИЦЕФ и чрез която се създават и разпространяват онлайн обучителни ресурси за деца със специални образователни потребности и техните семейства. Като част от срещата на участниците бяха представени и новите функционалности на националния сайт на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Повече информация може да намерите като последвате линковете:

https://podkrepime.mon.bg/

https://rcpppo.bg/
Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Обучение на тема: ,,Разработване на планове за допълнителна подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“

Днес се проведе обучението на тема: ,,Разработване на планове за допълнителна подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“ – за

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Онлайн дискусия организирана от Българското училище за политика „Димитър Паница“

На 20.04.2022 г. Калина Христова-ЗДУД и Ана Ганчева-Александрова – психолог от Регионален център-София-град участваха в групова онлайн дискусия с представители на съдебната, образователната и социалната система, правоприлагащи

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »