Отбелязваме Международна седмица на Глухите хора (IWDP)


Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – София-град за поредна година отбелязва Международната седмица на Глухите хора с акценти в помощ на учителите в процеса на приобщаване на деца и ученици с различна степен на слухова загуба.“

През цялата седмица споделяме кратка информация относно децата и учениците със слухова загуба, чиято цел е да запознае общообразователните учители с различните степени на слухова загуба, методи на комуникация на децата и учениците със слухова загуба, техническите средства използвани за слухопротезиране, значението на медицинската документация и как това би помогнало при работа и процеса на приобщаване.

Предстои да бъде публикувана повече информация и за това, къде биха могли да потърсят съдействие и подкрепа учителите, както и какви са възможностите за ползване на методически насоки в тяхната работа и тематични терапевтични ресурси чрез платформата „Подкрепи ме“.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини